הממונה על שוק ההון והביטוח באוצר ד"ר משה ברקת משלים בימים אלה את עבודת ההכנה של פוליסת ביטוח בריאות אחידה שתחליף את הפוליסה הקיימת. ל"מעריב" נודע כי הפוליסה החדשה תהיה זולה בהשוואה לפוליסות הביטוח הקיימות, ומבחינת תנאי הכיסוי שלה היא תהיה זהה לחלוטין.

החידוש העיקרי בפוליסה החדשה: קבלת כיסוי בסיס עבור "קטסטרופות בריאותיות". מדובר בעיקר בניתוחים מורכבים ובהשתלות בישראל ובחו"ל שעלותן עלולה להגיע למאות אלפי שקלים. הפרמיה עבור ביטוחים אלה תהיה נמוכה יחסית, אבל שיעור ההשתתפות העצמית יהיה גבוה.

עם זאת, למבוטח תהיה האפשרות להגדיל את תשלום הפרמיה בתמורה להפחתת ההשתתפות העצמית. בנוסף, תעניק הפוליסה כיסויים בגין תרופות משלימות ותמנע כפל ביטוחים הקיימים היום בין חברות הביטוח לקופות החולים.

כאמור, הפוליסה החדשה תהיה בסיסית ומחירה יהיה שווה לכל נפש. עם זאת, למובטחים תהיה הזכות לבקש תמורת תוספת פרמיה כיסויים נוספים. לצורך הכנת הפוליסה החדשה התייעצו באוצר עם מומחים בתחום הרפואה, כמו פרופ' יצחק קרייס, מנכ"ל בית החולים שיבא בתל השומר, פרופ' גבי ברבש ואחרים.

בהופעה בכנס לשכת רואי החשבון אמר ד"ר ברקת: "תוך מספר שבועות נביא רפורמה משמעותית בבריאות, שתכלול פוליסה אחידה בסיסית ונגישה לציבור על כל מרכיביה".