חברת קצא"א (קו צינור הנפט אילת־אשקלון) בראשות יו"ר הדירקטוריון ארז חלפון הגישה אתמול תשובה לבג"ץ על העתירות נגדה בנושא ההסכם שנחתם עם חברת הנפט של איחוד האמירויות לשינוע נפט לאילת ומשם לים התיכון.

הפנייה נעשתה בעקבות עתירה שהגישו ארגוני הגנת סביבה ובראשם החברה להגנת הטבע, בדרישה לבטל מיד את ההסכם ולחלופין לקבל צו המונע מקצא"א את המשך הזרמת הנפט בעילה שההסכם לא אושר בממשלה. צו זה לא ניתן והנפט ממשיך לזרום.

בנייר העמדה לבג"ץ הציגה קצא"א תוצאות סקר סיכונים שלפיו הסיכוי לפגיעה בצינור הנפט או לדליפה ממנו הוא אפסי, והוסיפו כי בנמל עקבה השכן פורקות מאות אוניות את המטענים ואין שם שום דליפה.

ארז כלפון (צילום: דני מרון)ארז כלפון (צילום: דני מרון)

בקצא"א טוענים כי ההסכם עם האמירויות נחתם במהלך העסקים הרגיל של החברה, וכי אף שמדובר בחברה ממשלתית לא היה צורך להביאו לאישור הממשלה. בכל מקרה, על חתימה ההסכם עודכן המשרד להגנת הסביבה, והחברה נמצאת בקשר שוטף עם נציגי המשרד.

ראשי קצא"א סבורים שמחזור העסקים לא יגדל משמעותית בעקבות העסקה עם האמירויות. בחברת הנפט מדגישים את חשיבות ההסכם לקידום הסכמי אברהם ומערכת היחסים הכלכליים עם מדינות המפרץ, וחוששים שאי־קיומו יפגע בהסכמי השלום.

עוד נטען כי לנמל אילת, המשמש לפריקת תזקיקי נפט, יש חשיבות אסטרטגית מבחינת הביטחון האנרגטי ויש להמשיכו.