שר הכלכלה לשעבר, חבר הכנסת אלי כהן (ליכוד) הגיש הצעת חוק שנועדה להגביר את התחרות בחיסכון באמצעות הנגשת מאגר מידע פיננסי אישי בחינם לכולם.

לפי הצעת החוק, שהוגשה במשותף עם ח"כ לימור מגן תלם (ישראל ביתנו), רשות שוק ההון באוצר תיתן גישה חופשית לכלל החסכונות. מדובר בקרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות ועוד.

הנגישות נועדה להבטיח שכל אחד יוכל לדעת בוודאות את סך כל החסכונות שעומדים לרשותו, והיא תאפשר לכל חוסך להשוות בין אפיקי החיסכון ולבחור את אפיק החיסכון המיטבי מבחינת עמלות ותשואה. כיום, הגישה לנתונים הפיננסיים המופיעים באתרים כרוכה בעלות כספית ונעשית לרוב בידי סוכני ביטוח או חברות ההשקעה לחסכון ארוך־טווח.

כיום על שכירים ועל עצמאים חלה חובת חיסכון פנסיוני במגוון רחב של מסלולים. לפי נוסח הצעת החוק, רשות שוק ההון תקים ותנהל מאגר, ובו יירשם מידע פיננסי אודות כל שירות הניתן ללקוח בידי גוף מוסדי המפורט להלן: פירוט תוכניות הביטוח ותנאי הביטוח המוצעים, פירוט תעריפי דמי הביטוח והתשלומים האחרים, מדיניות ההשקעה של קופות הגמל ושיעור דמי הניהול. על המאגר יחולו ההוראות החלות על מאגרי מידע לפי חוק הגנת הפרטיות