בנק דיסקונט בניהולו של אורי לוין מעדכן את נוהלי פתיחת החשבון בעקבות שינויים מרחיקי לכת במערכת הבנקאית. הנהלים החדשים ייכנסו לתוקף ב־25 באוגוסט, ויהיו בתוקף עבור לקוחות חדשים.

באחד השינויים מתאים הבנק את פעילותו לנוהל בנקאי 420 שנקבע על ידי בנק ישראל, והוא מאפשר לבנק לגוון את דרכי משלוח ההודעות ללקוחות - שיגיעו לא רק בכתב כפי שהיה עד היום, אלא גם בהודעות מייל ובדרכים חלופיות בהסכמת הלקוחות. שינוי נוסף נוגע לרפורמת "הבנקאות הפתוחה", שבמסגרתה יחויבו הבנקים לפי כללים מסוימים לשלוח פרטים הנוגעים לחשבונות הלקוחות בכפוף לסודיות בנקאית. מדובר בשינוי מדיניות הפרטיות כפי שהייתה נהוגה עד היום.

המידע יגיע לגורמים פיננסיים חוץ־בנקאיים שיסייעו ללקוחות לקבל הצעות השקעה טובות יותר או ריבית נוחה יותר על משיכת היתר. הבנק החליט ליידע את הלקוחות על אפשרות זאת ועל כך שהמדובר בשינוי חקיקה ולא ביוזמה שלו. דיסקונט גם יעדכן את הלקוחות על שינוי נוסחת ריבית הבסיס בחשבונות מטבע חוץ.

ריבית הבסיס במט"ח שהייתה מקובלת בשנים האחרונות הייתה ריבית בינ־בנקאית המכונה "ליבור". לנוכח שינויים במערכת הפיננסית הגלובלית שונתה הנוסחה, וריבית הבסיס נקבעת על סמך שיקולים פנימיים של כל אחד מהבנקים. בנקים אחדים כבר עדכנו את הריבית וחלקם גם את מסמכי פתיחת חשבון.

מבנק דיסקונט נמסר בתגובה: "מדובר בעדכונים הנובעים ברובם המכריע משינויים רגולטוריים החלים על הבנק, שנכנסו לאחרונה לתוקף".