עליות שערים חדות בשוקי המניות וגם בשוק איגרות החוב סייעו למחוק כמחצית מהתשואות השליליות שנרשמו בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות במחצית הראשונה של 2022 (ינואר־יוני).

מדובר בתשואות שליליות של 7.4%, אך בעקבות תשואה ממוצעת של 3.2% שרשמו קופות הגמל וההשתלמות בחודש יולי, התשואה בשבעת החודשים הראשונים של השנה ירדה למינוס 4.2%.

חודש יולי היה הטוב ביותר לקופות הגמל וההשתלמות מתחילת 2022. ברוב חודשי השנה התשואות היו שליליות, פרט לחודש מרץ, שבו נרשמה תשואה חיובית של 0.7%. 3.2% היא התשואה הרלוונטית לקופות הגמל הסולידיות.

טווח התשואות של כלל הקופות ינוע במנעד של בין תשואה של 2.8% (לקופות הגמל המתמחות בהשקעה באיגרות חוב) לבין תשואה של 4.2% (לקופות גמל המתמחות במניות). בין התשואות הבולטות לחיוב היו אלה של בית ההשקעות אלטשולר שחם בניהול גלעד אלטשולר. בית השקעות זה סבל בחודשים האחרונים מפדיונות של מיליארדי שקלים באפיקי החיסכון השונים, בין השאר בשל כישלון במדיניות ההשקעות בשוקי המזרח ובסין. ביוני בלבד נפדו מאפיקי החיסכון כ־5 מיליארד שקל.

ביולי נרשמו עליות שערים בכל אפיקי ההשקעה המרכזיים: בשוקי המניות בארץ ובעולם, באיגרות החוב הקונצרניות ובאיגרות הממשלתיות. מדד ת"א 35 עלה ב־6.5% ומדד ת"א 125 עלה ב־6.8%. מדד דאו ג'ונס האמריקאי עלה ב־6.7%, S&P עלה ב־9.1% ומדד נאסד"ק זינק ביולי ב־־12.3%. מדד איגרות החוב הממשלתיות עלה ב־1.2%. איגרות החוב הצמודות למדד עלו ב־1.0% ואיגרות החוב המתמחות בהשקעה בשקלים עלו ב־1.5%.

תשואות הגמל, ההשתלמות, פוליסות הביטוח והפנסיה רלוונטיות במיוחד לחברות הביטוח ולבתי ההשקעות. הם מרוויחים במישרין מעליות השערים (בזכות ניהול חשבונות "נוסטרו"), אך גם מדמי הניהול המשתנים שנגבים באפיקי החיסכון השונים.

אלא שהתשואות ביולי הגיעו מאוחר מדי, והן יהיו רלוונטיות רק לדוחות הרבעון השלישי, שיפורסמו בעוד שלושה חודשים. בדוחות הרבעון השני יציגו חברות הביטוח דוחות מאכזבים, גם בגלל הבורסה השלילית וגם בגלל שינויים אקטואריים שכפה האוצר.