ב-12 החודשים, אפריל 2022-מרץ 2023, הונפקו היתרי בנייה עבור 74,700 דירות – ירידה של 2.6% לעומת 12 החודשים הקודמים, כך מסרה היום (שלישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  עוד עולה מהנתונים, כי בין אפריל 2022 למרץ 2023, החלה בנייתן של כ-62,480 דירות – ירידה של 10.4% לעומת 12 החודשים הקודמים.

נתוני מינהל התכנון: למעלה מ-158 אלף יחידות דיור אושרו ב-2022
דוח בנק ישראל חושף: הסיבות לעליית האינפלציה

64.5% מהדירות שהחלה בנייתן נבנו למטרת מכירה, מהן 13.2% בסבסוד ממשלתי. כ-35.5% מהדירות שהחלה בנייתן נבנו שלא למטרת מכירה, מהן 58.7% במסגרת בנייה עצמית ו-13.5% למטרת השכרה. כרבע מהדירות נבנו במסגרת התחדשות עירונית, מהן כ-74.4% במסגרת תמ"א ופינוי-בינוי.

הערים המובילות בהתחלות הבנייה היו תל אביב, ירושלים, ראשון לציון, בת ים, באר שבע ואשקלון. עוד עולה מנתוני הלמ"ס, כי בין אפריל 2022 למרץ 2023, הסתיימה בנייתן של כ-52,750 דירות – עלייה של 12.2% לעומת 12 החודשים הקודמים.

משך זמן הבנייה הממוצע של בניין מגורים עמד על 33.7 חודשים. בסוף חודש מרץ הסתכם מספר הדירות בבנייה פעילה בכ-169.7 אלף ושטחי התחלות הבנייה לכל הייעודים הסתכמו בכ-15.6 מיליון מ"ר, כאשר 72.9% מתוכם נועדו לבנייה למגורים.