בשנת 2023 החלו להיבנות בישראל כ-62 אלף דירות, ומדובר בירידה של 8.9% לעומת שנת 2022, אז החלה בנייתן של כ-68 אלף דירות - כך עולה מנתוני הלמ"ס שפורסמו היום (רביעי). עוד נמסר, כי 39% מאתרי הבנייה לא היו פעילים בדצמבר 2023, כאשר באוקטובר עם פרוץ המלחמה 77% מאתרי הבנייה נסגרו.

אין חוסן כלכלי: ליותר ישראלים קשה לסגור את החודש, רבע נמצאים במינוס קבוע
כמה כסף נחסוך? ועדת הכלכלה אישרה חוק שימנע העלאת מחירים

בסך הכל בשנת 2023 ניתנו היתרים לבניית 72,780 דירות. מדובר בירידה של 6% לעומת שנת 2022 שבה ניתנו היתרים לבניית 77,690 דירות. כ-44% מהתחלות הבנייה בשנת 2023 היו באזור תל-אביב (20%) והמרכז (24%). אשדוד מדורגת שלישית. כמעט 16% מהתחלות הבנייה היו בירושלים שבה החלה בניית 5,781 דירות, ובתל אביב - שבה החלה בניית 5,083 דירות.

כ-66.6% מהדירות שבנייתן החלה נבנו למטרת מכירה, מהן כ-11.8% בסבסוד ממשלתי (כ-4,890 דירות). מספר הדירות הגדול ביותר במסגרת סבסוד ממשלתי היה במחוז המרכז, כ-1,950 דירות שהן כ-39.8% מכלל הדירות הנבנות במסגרת זו. אחריו היה מחוז הדרום עם 1,130 דירות שהן 23% מכלל הדירות הנבנות במסגרת סבסוד ממשלתי.

כ-33.4% מהדירות שהחלה בנייתן נבנו שלא למטרת מכירה, מהן כ-60.1% במסגרת בנייה עצמית, כ-15.5% במסגרת עסקאות קומבינציה וכ-9.9% למטרת השכרה.