המשבר הבריאותי והכלכלי שיצרה מגפת הקורונה, הביא עמו שינויים רבים בתחומים שונים. אחד התחומים בהם נעשה שינוי מיטיב (לפחות באופן חלקי) הינו בתחום מיסוי מקרקעין. בהחלטות ממשלה שונות, שבאו לידי ביטוי בהליך חקיקתי מהיר, אושרו שורת הטבות מיסויות בעניין דירות למגורים – החלטות, אשר יש להן השפעה בעיקר על ציבור המשקיעים ועל ציבור משפרי הדיור, כפי שיבואר להלן. 

1. הפחתת מס רכישה למשקיעים
תיקון 95 לחוק מיסוי מקרקעין הפחית משמעותית את מס הרכישה ברכישת דירות להשקעה (דירות אשר אינן משמשות בבחינת "דירה יחידה") ולמעשה ביטל את שיעורי המס הגבוהים שהיו נהוגים עובר לתיקונו ברכישת דירות מגורים להשקעה (8% על חלק השווי שעד 5,340,425 ₪ ועל היתרה בשיעור 10%).
 
וכך, החל מיום 20.7.20 מדרגות מס הרכישה, אשר חלות ברכישת דירות להשקעה הינן – 

מדרגות מס הרכישה (צילום: עו''ד רווית קינן)מדרגות מס הרכישה (צילום: עו''ד רווית קינן)

יש לשים לב, שהתיקון לחוק אינו חל על רוכשי דירת מגורים יחידה וכן, שהתיקון אינו חל רטרואקטיבית. כלומר, התיקון אינו על עסקאות מקרקעין שבוצעו עובר ליום 20.7.20, הגם שבוצעו מס' ימים לפני כניסת התיקון לתוקף. 

2. הארכת תקופת הפטור מתשלום מס שבח
מס שבח הינו מס שמוכר דירה משלם על ההפרש שבין מחיר הדירה בעת שבו היא נרכשה על ידו לבין מחיר המכירה (בקיזוז הוצאות שונות) ושיעורו 25%.
 
עובר לתיקון לחוק, משפרי דיור, שרכשו דירת מגורים חדשה יכלו לבקש ולהנות מפטור ממס שבח ככל שהתחייבו למכור את דירתם הישנה בתוך 18 חודשים ("תקופת הפטור") ואולם, ככל שלא הצליחו למכור את דירתם הישנה בתוך התקופה האמורה, נדרשו למס גבוה. נוכח המשבר הבריאותי והכלכלי, רבים התקשו לעמוד בהוראה זו.
 
על מנת לתת סעד לאותם משפרי דיור, אישרה הממשלה הוראת שעה אשר נכנסה לתוקף ביום 29.7.20 וקבעה "תוספת זמן קורנה", כך שמי שתקופת הפטור שלו הסתיימה בין התאריכים 1.3.20-1.10.20, יוכל להוסיף את התקופה שמיום 1.3.20 עד לסיום תקופת הפטור. 

לדוגמא: זוג שרכש דירה ביום 1.2.2019 מתוך כוונה למכור את דירתו הישנה נוכח התרחבות המשפחה, נדרש למכור את דירתו הישנה עובר לתיקון לחוק עד ליום 31.7.20 בפטור ממיסוי מקרקעין. ככל שאותו זוג לא הצליח למכור את דירתו הישנה עד למועד זה, אזי לאור הוראת השעה החדשה התקופה שבין 1.3.20 ועד 31.7.20 לא תבוא במניין הימים. כלומר, אותו זוג קיבל "תוספת זמן קורונה" של 5 חודשים. 

אותו כנ"ל חל בשינויים המחייבים עבור משפרי דיור בקשר עם מס רכישה.       

3."הטבת" מס רכישה כדירה יחידה לתקופה נוספת
מן הצד השני של המטבע, אותו הזוג בדוגמא לעיל שקיבל "תקופת זמן קורונה" של 5 חודשים, על מנת למכור את דירתו הראשונה ולהנות מפטור ממס שבח במכירת דירתו הישנה, נהנה על אותו המשקל מאותה "תוספת זמן קורונה", במסגרתה הדירה שרכש נחשבת בבחינת דירתו ושיעור מס הרכישה שישולם בגין הרכישה יהיה בהתאם ולפי מדרגות מס של דירה יחידה.     

הכותבת היא עו"ד רווית קינן, מומחית בנדל"ן ומקרקעין
 *לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.