הרווח הנקי של דיסקונט ניו יורק זינק ברבעון השני של 2022 ב־20% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם ב־29.7 מיליון דולר. כך עולה מדוחות הבנק שפורסמו אתמול. הרווח מהווה תשואה של 10.7% על ההון.

הרווחיות הגבוהה של הבנק בניו יורק תקבל ביטוי גם בדוחות הכספיים של חברת האם (בנק דיסקונט) שיפורסמו בשבוע הבא. דוחות של חברות בת נוספות כמו ויזה כאל ובנק מרכנתיל ישתקפו ברווחיות המשופרת. גם פעילות הליבה של דיסקונט, המתבטאת בגידול מרווחי האשראי, תסייע לשורת הרווח.

הבנק בניו יורק נהנה מעלייה בריבית של הבנק הפדרלי, שהביאה לגידול של 0.26% במרווח הריבית נטו ולזינוק של 26.7% בהכנסות מימון נטו (וזאת עוד לפני העלאה של 0.75% בריבית ביום רביעי האחרון). הבנק ממשיך לשמור על נזילות למרות התחרות הגוברת על פיקדונות.

דיסקונט ניו יורק השיק הרבעון תשתיות מערכות מידע לפישוט הפעילות ולתמיכה בצרכים המשתנים של לקוחות. כמו כן, הבנק השלים את העסקה עם Lido Advisors LLC להקמת המיזם המשותף IDB Lido Wealth.

הבנק בניו יורק מנוהל על ידי זיו בירון ודיסקונט ישראל על ידי אורי לוין. בירון: "למרות אי־הוודאות בסביבת המאקרו הנוכחית, אנו ממוצבים היטב ובטוחים ביכולת שלנו להמשיך בביצוע התוכניות האסטרטגיות שלנו".