הממשלה אישרה אתמול בישיבתה המיוחדת שורה של תקנות לשעת חירום, שיזם השר לביטחון הפנים גלעד ארדן, לטובת ההתמודדות עם נגיף הקורונה וההגנה על בריאות הציבור.

על פי התקנות החדשות, יוכלו שוטרים ופקחי הרשויות המקומיות , להטיל קנסות מינהליים על מפרי צווי הבידוד ועל מי שיפר את צווי הגבלת ההתקהלות שהוצאו על ידי משרד הבריאות, במטרה למנוע את התפשטות הנגיף והדבקת האוכלוסייה, כאשר בגין הפרת חובת הבידוד יירשם קנס על סך של 5,000 שקלים, בגין הפרת חובת הדיווח למשרד הבריאות על כניסה לבידוד או על חזרה ממדינה המחייבת בבידוד יירשם קנס על סך של 3,000 שקלים ובגין הפרת הוראת שוטר על התפזרות התקהלות המנוגדת לצו, יירשם קנס בגובה 5,000 שקלים.

עוד אושרו, תקנות שנועדו למנוע התפשטות של נגיף הקורונה לתוך בתי הסוהר, מתוך מטרה להגן על אוכלוסיית האסירים והעצורים, החשופים יותר לנגיף מעצם שהייתם בצפיפות במתקן סגור. 

כמו כן, במסגרת התקנות החדשות, דיוני הארכות מעצר יתקיימו ללא נוכחות פיזית של העצורים, ויתנהלו באמצעים טכנולוגיים כגון בשיחת וידאו או בשיחת וידאו טלפונית. בנוסף, הוגבלו הביקורים לאסירים ועצורים כולל הגבלת כניסות עורכי הדין למתקני הכליאה. במשך תקופת התחולה של התקנות לשעת חירום, התייעצות עם עורך דין תתבצע באמצעות שיחות טלפון. 


השר לבטחון הפנים גלעד ארדן: ״כדי לעצור את התפשטות הקורונה ולהגן על בריאות הציבור, עלינו ליזום כל הזמן ולשנות את דפוס הפעולה השגרתי של גופי בטחון הפנים ובאמצעות היוזמות שלנו נוכל לנצח במערכה הגורלית הזו״.