מדוברות משרד האוצר נמסר היום (ראשון) כי יורחבו ההקלות לעסקים במסגרת קרן ההלוואות בערבות המדינה. הקרן תישא בעלויות הריבית של השנה הראשונה זאת לצד קיצור תהליך אישור הבקשות שיאפשר לבעלי עסקים לקבל הלוואה תוך 7 ימי עסקים.

שר האוצר, משה כחלון, הנחה את החשב הכללי, רוני חזקיהו, לבחון את הדרכים להקלת הבירוקרטיה בפניות של העסקים לקבלת הלוואה במסגרת קרן ההלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים שנקלעו לקשיים כתוצאה מהשפעות התפשטות נגיף הקורונה.

על כן, החליט החשב הכללי על שורה של הקלות שמטרתן להרחיב את ההיקף של העסקים שיפנו לקרן ולהקל על העסקים שפונים בבקשה לקבלת הלוואה, הן בשלב הגשת הבקשה להלוואה, בתהליך בחינתה ואישורה על ידי הבנקים והן בתנאי ההלוואות.

בין ההקלות שאושרו היא חוסר דרישה מאדם שלוה כספים לשלם ריבית על ההלוואה שלו במהלך השנה וכי המדינה תישא בעלויותה ריבית עבור התקופה זאת לצד הפחתת שיעור הריבית. בנוסף, אושרה דחיית הגשת תכניות עסקיות ומסמכים לצרכי בקשת הלוואה, הקלה בשיעור ערבויות אישיות כן הפנייה ישירה של בקשת ההלוואה לבנק, ללא צורך בבדיקה מקדימה מטעם המדינה. 

"משרד האוצר בראשותי מרחיב את המענה לעסקים קטנים בינוניים כחלק מחבילת הצעדים לשמירה על יציבות המשק של משרד האוצר. הקלה בבירוקרטיה וקיצור הזמנים בקבלת ההלוואות, חשובים ביותר כסיוע לעסקים שזקוקים לתזרים שוטף כעת. תפקידנו לשמור על איתנות המשק ועל כן זהו צעד משמעותי לאור נזקי המשבר שפוקד את הכלכלה הישראלית בעת הזו", אמר השר כחלון ביחס להקלות החדשות.

החשב הכללי, רוני חזקיהו הוסיף ואמר כי "עם התמשכות המשבר והקשיים הכלכליים והתזרימיים הנלווים אליו החלטנו להקל ולהגמיש את התנאים על מנת לאפשר סיוע תזרימי מיידי לבעלי עסקים רבים במשק זאת כחלק מחבילת הצעדים לשמירה על יציבות המשק של משרד האוצר".