האגודה לזכויות האזרח הגישה תלונה נגד הפרקליטות לנציב תלונות הציבור על הפרקליטות, השופט בדימוס דוד רוזן. התלונה מתמקדת בכך שמדיניות האכיפה בנוגע לחוקים שנחקקו לטובת המאבק בנגיף הקורונה לא מפורסמת לציבור הרחב.

במענה לתלונה, מסרה פרקליטות המדינה כי על האגודה היה להגיש בקשתה לחשיפת המדיניות על פי הוראות חוק חופש המידע ולא לפנות אל הנציבות. עוד נטען כי בשל השינויים התכופים במדיניות האכיפה, מדובר במדיניות משתנה, שאין חובה לפרסמה בהתאם לחוק. 

למרות זאת, ובעקבות פניות האגודה לפרקליטות, עוד טרם הגשת תלונתה, הועברו לידיה עיקרי המדיניות, ובהמשך נמסרו לה מסמכי מדיניות האכיפה במלואם, אך הם לא הונגשו לציבור. הנציב רוזן קבע כי על הפרקליטות לפרסם את דבר מדיניותה באופן שהיה נגיש לציבור.