הממשלה פועלת למנוע סגר? מסמך חדש שמפורסם היום (רביעי) ע"י האוניברסיטה העברית בירושלים קובע כי נותרו שולי ביטחון צרים לפני צורך בהחמרת הסגר, אולם יש להיערך כבר עתה לשיפור משמעותי ביכולת הכלת המגפה.

במסמך נוסחו מספר צעדים שיש לנקוט מיידית כדי לנסות ולדחות את הסגר הצפוי בשבוע הבא, וביניהם - מיצוי יכולת עבודה מהבית, צמצום התקהלויות נוסף (כולל תפילות), וכן הגדלת מספר הבדיקות, שיפור מהירות זיהוי החולים ומערך הבידוד, על מנת לקטוע את שרשרת ההדבקה.

כמו כן, הוסיפו כי יש להיערך מיידית ליכולת טיפול במקרה של המשך האצת תחלואה בקצב הנוכחי, והגעה למספר של כ-1,000 מאושפזים עד לסוף החודש. בין היתר הומלץ להעביר את ניהול שעת החירום לטיפול במגיפה למטה מרכזי, לדחות טיפולים לא חיוניים בבתי החולים, להגדיל את הקיבולת במלוניות הקורונה למניעת הדבקות במשפחה ולהקצות רופאים ואחיות למוסדות הללו.