ישראל הולכת לסגר: אחרי העלייה התלולה בתחלואת הקורונה בישראל שחלה בתקופה האחרונה, הממשלה החליטה על שורה של החמרות ועל סגר מהודק. הסגר הכללי נכנס היום (שישי) ב-14:00 לתוקף למשך שבועיים עד לשמחת תורה, עם אופציה להארכה. יש לציין כי בסופו של דבר, החליטה הממשלה לאשר את פעילותם של מקומות עבודה רבים למרות שבתחילה הייתה כוונה לצמצם את פעילות המגזר העסקי. 

המשטרה סגרה בית עסק פיראטי פתוח, שהפר את תקנות הסגר. צילום: דוברות המשטרה

הכלכלנית הראשית באוצר, שירה גרינברג, אמרה כי "התקנות שאושרו הבוקר, ריככו משמעותית את ההגבלות שהוצגו בקבינט הקורונה ביום רביעי האחרון, ובכך הפחיתו את עלות הפגיעה בתוצר, כך שהעלות העדכנית של הסגר עומדת על כ-11-12 מיליארד שקל". לדבריה, עלות זו משקפת את עלות הסגר, מיום החלתו לפני ראש השנה, כשהוגבלו עסקים מקבלי קהל ונסגרה מערכת החינוך, וכוללת את התקנות במתכונתן הנוכחית כפי שאושרו הבוקר עד תום סוכות. "כל הארכה של משך זמן הסגר לאחר תום סוכות, תחייב עדכון של עלות הפגיעה בתוצר", הדגישה עוד. 

ביום שישי אחה"צ אושרו תקנות נוספות המגבילות את השהייה בשטחים פתוחים. בין היתר, הוחלט כי "היציאה המותרת ממקום המגורים לפעולה או למטרה שהותרה, תהיה רק בתחום היישוב בו מצוי מקום המגורים של האדם (למשל קניה במרכולים או מוצרי פארם). למעט, לגבי פעולות או מטרות שלא ניתן לבצע ללא יציאה מיישוב מגוריו של אדם (למשל, עובד חיוני היוצא למקום עבודתו המצוי מחוץ לעיר, או אדם היוצא לסייע לאדם בעל קושי המתגורר ביישוב אחר)".

בנושא הטיסות לחו"ל הוחלט כי "לא תותר יציאה ממקום המגורים לטיסה, למעט פעולה או מטרה המותרת לפי התקנות (כגון לצורך רפואי)". עוד הוחלט כי על מנת שלא לפגוע בהסתמכות של הנוסעים שרכשו כרטיסי טיסה עד ליום זה, תותר טיסה של מי שרכש כרטיס טיסה עד להיום 25.9.20, לכל צורך. בהחלטה נקבע גם כי "ייקבע מנגנון של אישורים חריגים על-ידי מנכ"ל משרד התחבורה, לגבי טיסה של אדם שאינה לאחד הצרכים המותרים, ולמי שרכש כרטיס אחרי התאריך שנקבע (25.9)".

כמו כן, בוטלה אפשרות היציאה לצורך טיפול "רפואה משלימה", ונאסרת האפשרות לפתוח מקום ציבורי ועסקי למתן טיפולי רפואה משלימה לציבור. (בהודעה נכתב כי "אין בכך כדי לגרוע מהאפשרות לקבלת טיפול רפואי, שבהתאם לחוק כולל טיפול על ידי כל מטפלי מקצועות הבריאות: פסיכולוג, מרפא בעיסוק, פיזיותרפיסט, קלינאי תקשורת, תזונאי-דיאטן, קרימינולוג קליני, פודיאטר, פודיאטר מנתח וכירופרקט). 

עוד נקבע: "הפעלת מקום לאימון של ספורטאי תתאפשר רק עבור ספורטאי בין לאומי, ולא עבור כל ספורטאי תחרותי. תותר יציאה לברית או הלוויה - רק של בן משפחה קרוב (סבא, סבתא, הורה, בן זוג או הורה של בן זוג, אח או אחות וילדיהם, דוד ודודה). תותר יציאה של אדם עם מוגבלות, שמחמת מוגבלותו נדרשת יציאתו למרחב הציבורי גם למרחק העולה על 1,000 מטרים ממקום מגוריו, יחד עם מלווה אחד". כך למעשה, הם הגבילו את עצם קיומן של ההפגנות, מבלי להזכירן בצורה מפורשת.

המשטרה אוכפת את הסגר ופורסת מחסומים (צילום: מארק ישראל סלם)
המשטרה אוכפת את הסגר ופורסת מחסומים (צילום: מארק ישראל סלם)

להלן התקנות הנוספות עליהן החליטה הממשלה:

 • סגירת מקומות העבודה, למעט מקומות עבודה חיוניים שיפעלו על פי תקנות שיאושרו. מספר חברות הייטק וחברות בענף הבנייה הוחרגו. 
 • סגירת השווקים.
 • חנויות לממכר מזון ופארם ונותני שירות חיוני יורשו להמשיך לפעול.
 • הגבלת מרחק יציאת מהבית עד 1000 מטר, מלבד סיבות שיאושרו.
 • תפילות והפגנות יתאפשרו במרחב הפתוח בלבד, עד 20 אנשים וברדיוס של עד 1000 מטר ממקום המגורים. 
 • בתי הכנסת יהיו סגורים בתקופת הסגר, למעט תפילות ביום הכיפורים בהתאם למתווה שאושר.
 • התחבורה הציבורית תפעל במתכונת מצומצמת החל מיום שלישי. הרכבת הקלה בירושלים ורכבת ישראל ימשיכו לפעול. טיסות ייצאו משדה התעופה רמון לתושבים מאילת הזקוקים לטיפול רפואי במרכז הארץ.
 • סגירת כלל ענפי הספורט למעט משחקים בינלאומיים רשמית.

  מה מותר מעבר למגבלת הקילומטר? הרשימה המלאה:

 

 

נתניהו בהצהרה לתקשורת על סגר ראש השנה

על פי רשימת ההחרגות, אלו השירותים והעסקים שיוכלו לפתוח כרגיל או במתכונת מיוחדת במהלך הסגר:

 • חברות העוסקות בעבודות בינוי לרבות פיתוח, בינוי ותחזוקה של שטחים ציבוריים ושל תשתיות הנוגעות למבנה ולשטחים ציבוריים. 
 • חברות העוסקות בעבודות תשתית בכלל זאת פעילות פיתוח, תחזוקה ובינוי של תשתיות תחבורה,  אנרגיה, תקשורת, מים וביוב.
 • תאגידים ביטחוניים ובכלל זאת אלתא מערכות, תעשיה אווירית, רפא"ל, התקני מצב מוצק (המ"מ), אלביט, תומר וחברות בנות- עד 60% ממצבת כוח האדם.
 • מפעל למתן שירותים חיוניים כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז- 1967.
 • מפעל בעל היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה לפי סעיף 12 לחוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א-1951, שניתן כדי שלא לפגוע בתהליך העבודה- מספר העובדים שהותרו בהיתר או 30% ממצבת העובדים, לפי הגבוה מביניהם.
 • משרד ממשלתי, רשות מקומית, מועצה דתית, מוסד להשכלה יעבדו במתכונת חירום.
 • מפעל טכנולוגי מועדף לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט- 1959, לשם תחזוקה ותפעול של מערכות החברה.
 • עובד של מקום עבודה שהותרה פעילותו לפי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות), תש"ף-2020 ותקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך), תש״ף-2020.
 • הגעת עובד לשם תחזוקת המקום או לשם תיקון ליקוי הנדרשים בדחיפות לשם שמירה על שלמות מקום העבודה, שמירה על המקום, ביצוע משלוחים, תשלומי שכר או כל עובד אחר שהגעתו הכרחית להמשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה, וכן הגעה למקום העבודה לשם לקיחת ציוד או ביצוע עבודות לצורך מתן שירות חיוני אצל לקוח, לרבות קיום היכולת של עובדים אחרים לעבוד מהבית.
 • מגזר פיננסי- כל נותן שירות פיננסי אחר לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו- 2016, לרבות תאגיד שעיסוקו במתן אשראי ופטור מחובת רישיון למתן אשראי בהתאם לתקנה 3 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים.
 • רשות לניירות ערך.
 • רשויות ניקוז.
 • נמלים ותחנות הסגר בנמלים.
 • פיקוח וטרינרי על מזון, על בעלי חיים ועל מוצרים מבעלי חיים.
 • הביטוח הלאומי.
 • יחידות הנוער ברשויות המקומיות לפי חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת נוער ומועצת תלמידים ונוער), התשע"א- 2011, לרבות הפעלת מתנדבים, יחידת קידום במחלקת החינוך כהגדרתה בחוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך), התשס"א- 2001, ובכלל זה פעילות במרכז השכלה לנוער נושר ובסיכון. פעולות לצורך קידום למידה מהבית ומרחוק, לרבות באמצעות מבני מוסדות ומתקני רשויות מקומיות.
 • שירותי רווחה לרבות שירותי תמיכה לילדים ונוער בסיכון, מסגרות המספקות קורת גג זמנית או ממושכת או מספקות הגנה, הזנה, טיפול וסיוע לאנשים חסרי קורת גג, אנשים חסרי עורף משפחתי, אנשים המתמודדים עם התמכרויות או אוכלוסיות בזנות, מסגרות יומיות כוללניות לנערים ונערות על קצה רצף הסיכון והניתוק ומסגרות יומיות כוללניות לנערים ונערות על קצה רצף הסיכון והניתוק.
 • מעונות יום שיקומיים ומעונות יום רב תכליתיים.
 • הרשות לשיקום האסיר לרבות מרכזים שיקומיים המופעלים בידי הרשות לשיקום האסיר או מי מטעמה.
 • מסגרות שיקומיות המופעלות במסגרת סל השירותים הפסיכו-סוציאליים לנכה לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959  [נוסח משולב], על ידי משרד הביטחון, בפיקוחו של המשרד, מטעמו או במימונו.
 • מי שפועל בתחום מכירה, אחסנה והובלה של מוצרים לחגי תשרי.
 • פקחים שהוסמכו לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998.
 • מעבדות מחקר שמחייבות נוכחות פיסית.
 • בריאות- משל"ט, חמ"ל ומוקדים הנותנים שירות למשרד הבריאות, או לטיפול בקורונה, לרבות מערך קטיעת שרשראות ההדבקה, נותני שירות למשרד הבריאות.
 • מתן שירות ייעוץ מס לשם קבלת מענקים מהמדינה שמחייבים נוכחות פיזית.
 • מפעל תומך ביטחון - מקום עבודה שאינו תעשייה ביטחונית, המספק שירותים או מוצרים הדרושים לצורך המשך פעילותם התקינה של משרד הביטחון ויחידות הסמך, הוועדה לאנרגיה אטומית, המטה לביטחון לאומי, צה"ל, המוסד למודיעין, שירות הביטחון הכללי, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, הרשות הארצית לכבאות והצלה- עד 60% ממצבת כוח האדם.
 • וועדות לתכנון ובניה לרבות רישוי ופיקוח בניה.

בתקנות נכתב: "על מעסיק שרשאי לאפשר שהיה של עובדים במקום העבודה, חלה החובה למנות ממונה על ענייני קורונה שיהיה אחראי על שמירת הכללים למניעת התפשטות הנגיף (התו הסגול), הוצב שילוט במקום בולט בנושא והמנהל הכללי של מקום העבודה והממונה על ענייני קורונה חתמו על הצהרה".

המשטרה אוכפת את הסגר ופורסת מחסומים (צילום: מארק ישראל סלם)
המשטרה אוכפת את הסגר ופורסת מחסומים (צילום: מארק ישראל סלם)

כמו כן, שר החינוך יואב גלנט קבע כי הפעילות החינוכית של תלמידי החינוך המיוחד, כפרי הנוער, ילדים ונוער בסיכון תמשיך להתקיים כסדרה בתקופת הסגר. הנושא הוצג ואושר אמש בממשלה.