619 אזרחים ותיקים שהתגוררו במוסדות חוץ ביתיים נפטרו מקורונה עד תחילת אוקטובר. שיעורם עמד על כ-36% מכלל הנפטרים, בעוד ששיעורים בכלל האוכלוסייה עומד על פחות מאחוז. כך עולה מנתונים המופיעים בדוח מבקר המדינה על הטיפול באזרחים הוותיקים השוהים במוסדות החוץ ביתיים. במוסדות חוץ ביתיים מתגוררים כיום כ-71 אלף אזרחים ותיקים.

מחברי הדוח מתריעים, כי ההידבקות בקורונה מגבירה את הסיכון לתחלואה קשה ולשיעורי תמותה גדולים בקרב האוכלוסייה המבוגרת והאוכלוסייה עם מחלות כרוניות. "המוסדות לטיפול באוכלוסיית האזרחים הוותיקים ולאשפוזם הם אזור הסיכון הגדול ביותר, שכן שוהה בהם אוכלוסייה מבוגרת, פעמים רבות עם מחלות כרוניות, מוגבלות גופנית או קושי קוגניטיבי ומנטלי, וזאת במסגרת קבוצתית שמקדמי ההדבקה בה עלולים להיות גבוהים", הם כותבים.

הם מזכירים, כי במוסדות עובדים אנשי הצוות המגיעים אליהם מחוץ לכותלי המוסד, ולפיכך הם עלולים להידבק מחוץ למסגרת העבודה ולהדביק את דיירי המוסד. לצורך הטיפול בחלק מהדיירים, בעיקר באלה שמצב תפקודם ירוד, נדרשים מגע וקרבה פיזית מצד חלק מאנשי צוות (מטפלים, אחיות ורופאים), ואלה מגבירים את הסיכון להדבקה של הדיירים. מבקר המדינה קובע, כי בביקורת על הבדיקות לאיתור נשאי קורונה במוסדות עלה, כי "מגן אבות ואמהות" אינו מוודא כי כל העובדים במוסדות שבאים במגע עם הדיירים נבדקים, ואין ברשותו תמונת מצב מלאה.

בישראל חיים כ-1.1 מיליון אזרחים בני 65 ומעלה וכ-6% מתוכם שוהים במוסדות החוץ-ביתיים המיועדים לאזרחים ותיקים (בתי חולים גריאטריים, בתי אבות, בתי דיור מוגן ומקבצי דיור). מהנתונים עולה עוד, כי שיעור הדיירים מבין הנפטרים מקורונה גדול כמעט פי 6 משיעורם באוכלוסיית האזרחים הוותיקים ופי יותר מ-40 משיעורם באוכלוסייה הכללית.

בבחינה של מגוון המענים לאזרחים ותיקים נשאי קורונה במוסדות, נמצא כי היו פערים ניכרים ביחס ליעד שנקבע, והיקף המיטות עמד על 44%-38% (440 מתוך יעד של 1,150-1,000). למרות זאת, עדיין לא נקבע מועד להשגת היעד שנקבע לזמינות של ככאלף מיטות המיועדות לדיירי המוסדות שהם נשאים של קורונה, והיו סוגיות שעלולות היו להקשות על השגתו.

עוד עלה מהביקורת, כי בכל אחד מהימים שבין ה-10 ל-24 באוגוסט היו מאושפזים בבתי חולים כלליים 45 אזרחים ותיקים בממוצע. זאת, למרות שלהערכת הצוותים הרפואיים ניתן היה להעבירם לאשפוז בבית חולים גריאטרי. "אם אותם אזרחים ותיקים היו אכן מועברים לאשפוז במחלקות הקורונה בבתי חולים גריאטריים, ניתן היה לפנות מיטות בבתי החולים הכלליים צורך אשפוז של חולים בקורונה מהאוכלוסייה הכללית", קובע מבקר המדינה.

בסיכום הדוח מומלץ שמשרד הבריאות יבחן את האפשרות להגדיל את מספר הבדיקות הנלקחות מהדיירים והעובדים במוסדות החוץ ביתיים המיועדים לאזרחים ותיקים בימי סוף השבוע. זאת, מאחר ועל פי נתונים מאוגוסט 2020, בימים אלה מספר הבדיקות שבוצעו באוכלוסייה הכללית היה קטן ביותר מ-50% משאר הימים. 

עוד מומלץ שמשרד הבריאות יבחן בראייה כוללת את הדרכים השונות לבידוד הדיירים נשאי הקורונה במוסדות, ויבחן אם ניתן לנצל טוב יותר את האפשרות לאשפז אזרחים ותיקים חולי קורונה במחלקות הקורונה בבתי החולים הגריאטריים.