החל מיום שישי הקרוב - פיילוט הקניונים יוצא לדרך: לאחר שהובטח כי יחל כבר השבוע, פיילוט הקניונים אושר על ידי קבינט הקורונה הלילה (בין רביעי לחמישי). במסגרתו, תותר הפעלתם של שווקים וקניונים בהתאם למגבלות שהוסכמו על ידי משרדי הממשלה השונים, בהם משרד הבריאות, משרד האוצר, משרד העבודה והכלכלה ומשרד ראש הממשלה.

על פי החלטת קבינט הקורונה, התקנות יכנסו לתוקפן מיד לאחר אישורן בוועדת החוקה בכנסת, או בתום יממה ממועד אישור התקנות בקבינט. הפיילוט מוגבל בזמן, כאמור, ותוקף התקנות הוגבל עד לתאריך ה-6.12.20, יום ראשון.

אלו הקניונים שאושרה פתיחתם על פי המתווה:
• קריון
• הקניון הגדול פתח תקווה
• גראנד קניון באר שבע
• עזריאלי חיפה
• קניון איילון
• קניון מלחה

בנוסף לקניונים אלו, קבינט הקורונה אישר את פתיחתם של 9 קניונים נוספים הכוללים לפחות 20 חנויות. בכל מחוז ייפתחו שלושה קניונים, בהתאמה - צפון, תל אביב והמרגז ובירושלים ובדרום. אותם הקניונים שייפתחו בכל מחוז ייבחרו בהגרלה שצפויים לערוך משרדי הממשלה בימים הקרובים ובכפוף להנחיות. התנאים להקלות אלו בפתיחת הקניונים יופצו באתר האינטרנט של משרד העבודה והכלכלה.

מרד הקניונים - אכיפה בקניון פתח תקווה (צילום: אלון חכמון)מרד הקניונים - אכיפה בקניון פתח תקווה (צילום: אלון חכמון)

הקניונים ייפתחו תחת ההגבלות הבאות:
1. חובת מינוי סדרנים שתפקידם להעיר לאנשים וליידע אותם בנוגע להוראות התקנות, וכן לנהל רישום של הפרות לצרכי בקרה.
2. חובה לנהל רישום ממוחשב בקניון, וככל שאפשר – גם במוזיאון ובשוק  - של מספר השוהים במקום (ללא פרטים מזהים) לצרכי וויסות.
3. חובה למנוע התקהלויות ובפרט בתורים בכניסה למקום ובסמוך לכניסה לחנויות.
4. חובת ליידע את העובדים ובעלי החנויות ולהדריכם בהוראות התקנות.
5. לעניין התפוסה המותרת בקניון – התפוסה המותרת תהיה ביחס של אדם ל- 7 מ"ר. 
6. התפוסה המותרת בחנויות שבתוך הקניון – לגבי חנויות שעד היום פעלו ("חנויות חיוניות") יפעלו עם אותו מספר שוהים, וחנויות שאינן חנויות חיוניות, יפעלו עם מספר דומה לאלו של "חנויות רחוב" – ביחס של אדם ל 7 מטרים רבועים, וסך הכל עד 10 אנשים. 
7. הקנס על הפרה של התפוסה המותרת על ידי המחזיק או המפעיל של הקניון תהיה 5,000 ₪ (במקום 2,500 ₪ כפי שחל על מקום ציבורי ועסקי אחר) – נוכח העובדה שמדובר בעסק גדול, שמחזור הרווחים שלו גדול. 

כמו כן, פתיחתם של השווקים תתאפשר בהתאם להנחיות המגבילות, הדומות לאלו המגבילות את הפעילות בקניונים ובמתחמי הקניות הגדולים המכילים מעל 20 בתי עסק. השווקים יפעלו על פי המתווה הבא.

מתווה השווקים:
1. מינוי סדרנים בכניסה למקום לצורך וויסות השוהים.
2. הסדרנים ייסבו את תשומת לב הציבור לחובת ההקפדה על ההנחיות, כולל עטית מסכה ושמירת מרחק.
3. הסדרנים יערכו רישום של מספר ההפרות וסוג ההפרה לצורך בקרה.
4. אם אין מחזיק או מפעיל, יראו את הרשות המקומית כמפעיל של השוק, והחובות יחולו עליה. 
5. התפוסה המותרת בשוק, אף היא ביחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים. 
6. המפעיל של השוק יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים לשוק, למעט עובדי השוק, כך שבכל עת לא ישהו בשוק אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת, וזאת באמצעות הצבת סדרנים בכניסות לשוק, וככל האפשר יפעיל גם מנגנון ויסות דיגיטלי.
7. המפעיל של השוק ינחה את עובדיו ואת בעלי הדוכנים בשוק והעובדים בהם בנוגע לתקנות.
8. המפעיל של השוק יפעל לעמידת הדוכנים שבשטח השוק לפי התקנות, ויביא לידיעתם את ההנחיות. כמו כן, יוודא עמידתם בהוראות לעניין מניעת התקהלויות ושמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם בתורים.
9. המפעיל של השוק יודיע באמצעות מערכת הכריזה, אחת לחצי שעה לפחות, על החובה לשמור על מרחק ולהימנע מהתקהלויות.
10. המפעיל של השוק וכן מחזיק ומפעיל של דוכן בשוק, לא יאפשר אכילה בשטח השוק ובכלל זה טעימות, לרבות ישיבה לצורך אכילה של מבקרים בשטח השוק, לא יציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח השוק, וימנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים; המחזיק או המפעיל של השוק יתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין איסור אכילה בשוק.
11. המפעיל של השוק לא יאפשר קיום אירועים או מופעים בשטח השוק.
12. המפעיל של השוק  יפריד, ככל האפשר, בין הכניסות לשוק ליציאות מהשוק.
13. המפעיל של השוק יציב בכניסות לשוק שלטים  לעניין מספר השוהים המותר במקום.

קונות בשוק הכרמל (צילום: אבשלום ששוני)קונות בשוק הכרמל (צילום: אבשלום ששוני)

כמו כן, כפי שפורסם השבוע, קבינט הקורונה אישר פתיחתם של מוזיאונים בהתאם לכללים מגבילים, וגם הם יצטרפו לפיילוט שתוקפו הוא עד ה-6.12.20. אלו הם המוזיאונים שייפתחו.

מוזיאונים:
• מדעטק
• מוזיאון ישראל
• מוזיאון תל אביב לאמנות 
• מוזיאון ארץ ישראל

שלושה מוזיאונים נוספים ייבחרו באמצעות הגרלה שיערוך משרד התרבות והספורט. שניים מתוך המוזיאונים הנבחרים יצטרכו להיות במחוזות חיפה, הצפון או הדרום. הזמנה להגרלה תפורסם באתר האינטרנט של משרד התרבות והספורט.

הכללים של פתיחת המוזיאונים:
1. הגעת המבקרים תיעשה באמצעות הזמנה מראש בלבד.
2. המפעיל של המוזיאון יקבע מנגנון, ככל האפשר דיגיטלי, לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת בהתאם לתקנות. 
3. סיורי מודרכים יוגבלו לעשרה אנשים, בתיאום מראש.
4. תנועת המבקרים תהיה ככל האפשר בכיוון אחד.
5. סמוך למוצגים המזמינים מגע של המבקרים, המפעיל של המוזיאון יציב סדרן בסמוך לכל מוצג פעיל, שיסב את תשומת לבם של המבקרים לחובת שמירת מרחק ואיסור התקהלות ויחטא את המוצג לאחר כל משתמש.
6. קנס על ההפרה – 5,000 ש"ח.

מוזיאון תל אביב (צילום: מרים אלסטר, פלאש 90)מוזיאון תל אביב (צילום: מרים אלסטר, פלאש 90)

ספורטאים (יחול עד 9.12.20):
1. ההגדרה של ספורטאי תחרותי תתוקן, כך שהיא לא תסויג לספורטאי שהוא קטין בלבד בענפים שאינם ענפי השחייה והמים. 
2. ההיתר הקיים להפעלת מקום ציבורי ועסקי המשמש כמקום אימון עבור ספורטאי תחרותי – יחול עבור ספורטאי קטין או ספורטאי בגיר בענפי השחייה והמים (כפי שיש היום).
3. ניתן יהיה להפעיל מקום ציבורי ועסקי המשמש עבור אימון ספורטאי תחרותי, אשר מצוי בשטח פתוח, גם עבור ספורטאים תחרותיים שאינם קטינים.