חוקרים מהאוניברסיטה העברית שמנטרים את מגמות הקורונה בישראל פרסמו היום (שישי) דוח עבור גורמים במל"ל ובממשלה. מסקנתם של החוקרים היא כי העלייה בכמות המאומתים שנרשמה בימים האחרונים אינה מעידה בהכרך על עלייה כללית בתחאלוה, שכן הדבר הוא פועל יוצא של הבדיקות הרבות שנערכו לילדים בעקבות פתיחת שנת הלימודים

עוד מצביעים החוקרים על כך שמקדם ההדבקה המשיך לרדת במהלך השבועות האחרונים, כאשר אצל אוכלוסיית בני הארבעים ומעלה הוא כבר נמצא מתחת ל-1 (0.93). משמעות הדבר כי המגיפה דועכת אצל האוכלוסייה המבוגרת, שמונה בתוכה קבוצות סיכון. יש לציין כי מאז התיר משרד הבריאות לתת מנת חיסון שלישית, מעל ממחצית בני ה-50 ומעלה כבר התחסנו בה. אצל בני 70 ומעלה עומד נתון ההתחסנות על יותר מ-70 אחוזים. 

ממצאי הדוח (צילום: האוניברסיטה העברית)ממצאי הדוח (צילום: האוניברסיטה העברית)


על פי הנתונים שנאספו, מעריכים החוקרים כי בקצב ההדבקה וההתחסנות הנוכחיים קיים צפי להאטה בתחלואה הממוצעת בזמן הקרוב. יחד עם זאת, הצביעו החוקרים על כך כי קיים חשש להתפרצות מחודשת במקרה של פריצת מגבלות משמעותית.