הממשלה אישרה היום (שישי) במשאל טלפוני את המלצת ועדת סיווג מדינות של משרד הבריאות לקצר את תוקף התקנות, ומשכך בולגריה, ברזיל ותורכיה מוסרות החל מה- 4/10 מרשימת המדינות האדומות, ובכך לא תהיינה מדינות ברשימה האדומה אשר היציאה אליהן אסורה.

כזכור, שר הבינוי והשיכון זאב אלקין, דרש היום לעצור משאל טלפוני שהתקיים בדבר ההחלטה על הפסקת שימוש בתעודות מחלים ומתחסן, אלא במקום זאת, יקבע כי יש להשתמש רק בדרכון ירוק עם ברקוד, וחיוב סריקת ברקוד בכניסה לכל גוף או עסק עם תו ירוק. שכן, ביום ראשון צפוי להיכנס לתוקפו התו הירוק החדש שיועד רק למחוסנים במנה שלישית.

חרף התנגדותו של השר, חברי הקבינט הצביעו ברוב קולות במשאל טלפוני בעד אישור חובת סריקת ברקוד בהצגת תו ירוק בכניסה לבתי עסק. עם זאת, ולבקשת מספר חברים בקבינט, ראש הממשלה יביא את הנושא לדיון ולהצבעה נוספת בקבינט הקורונה שייערך ביום ראשון הקרוב