מטה ההסברה למאבק בנגיף הקורונה פרסם היום (חמישי) את המתווה המלא שיאפשר כניסת תיירים מחוסנים לישראל החל מתחילת החודש הבא. 

לפי המתווה, שיכנס לתוקף החל מיום 1.11.21, תתאפשר כניסת כל מחוסן זר העומד בכל התנאים המצטברים: לא שהה במדינה אדומה ב-14 הימים שקדמו לכניסתו לישראל, חוסן בחיסון שאושר על ידי ארגון הבריאות העולמי או החלים מקורונה, אין מניעה אחרת להכניסו לישראל ונכנס לישראל דרך נתב"ג.

זר שלא עומד בתנאים לעיל לא תתאפשר כניסתו לישראל באמצעות מתווה זה, גם לא בתנאי בידוד מלא. עבור אוכלוסייה זו ימשיכו להתקיים ועדות חריגים.

החיסונים המאושרים במתווה: מודרנה, פייזר, אסטרהזניקה, ג'ונסון&ג'ונסון, Covishield, Sinopharm, Sinovac, והחיסון הרוסי ספוטניק-5, בכפוף לסייגים המופיעים בהמשך. 

תהליך הכניסה לישראל

תהליך הכניסה לישראל יכלול ביצוע בדיקת PCR עד 72 שעות לפני הטיסה ומילוי הצהרת נוסע נכנס לישראל, אותן יצטרכו התיירים להציג כבר בעלייה למטוס. לאחר הנחיתה בנתב"ג, יצטרכו לבצע בדיקת PCR נוספת, ולאחריה בידוד עד קבלת תוצאה שלילית או למשך 24 שעות, המוקדם מביניהם.

מחוסני ספוטניק בלבד יצטרכו לבצע בדיקה סרולוגית בנתב"ג, ולאחריה בידוד עד לקבלת תוצאה חיובית, בנוסף לבידוד עד קבלת תוצאה שלילית בבדיקת ה-PCR שבוצעה לאחר הנחיתה. מחוסן ספוטניק שקיבל תוצאה שלילית בבדיקה סרולוגית - תתאפשר שהותו בישראל בכפוף לבידוד מלא (14 ימים עם אופציה לקיצור ל-7 ימים), אך הוא יורשה לחזור לארצו בתקופת הבידוד.

נוסעים בעלי תעודה דיגיטלית הניתנת לאימות, יסרקו או יטענו את תעודת ההתחסנות או ההחלמה שלהם לטופס הנוסע הנכנס ויקבלו תו ירוק טרם עלייתם למטוס. נוסעים שאינם בעלי תעודה דיגיטלית הניתנת לאימות, יצהירו על החיסונים בטופס הנוסע הנכנס, וימלאו בנוסף טופס בקשה לקיצור בידוד, אליו יצרפו את המסמכים הרלוונטיים ויקבלו תו ירוק טרם עלייתם למטוס.

על הנוסעים להציג אחד מבין המסמכים הבאים: תעודת התחסנות המעידה על ביצוע חיסונים בהתאם למפורט, תעודת החלמה, הניתנת לאימות דיגיטלי במערכות משרד הבריאות בישראל, המעידה על החלמה, או אישור כניסה חריג ממשרד הפנים דרך מתווה חריגים או קבוצות. 

המתווה קובע כי זר בתחנת המעבר שאינו עומד בתנאי הסף - כניסתו לישראל תסורב והוא יוחזר לארץ המוצא. זר המציג מסמך מזויף - תסורב כניסתו לישראל למשך 5 שנים. זר שאינו מאומת המפר בידוד - תסורב כניסתו לישראל למשך 3 שנים. זר מאומת המסרב להתפנות למלונית או מפר בידוד - תסורב כניסתו לישראל למשך 5 שנים.

לסיום קובע המתווה כי במקרה של זר שאומת לקורונה בזמן שהותו בישראל - העברה למלונית חולים באחריות פיקוד העורף, טיפול רפואי על חשבון ובמסגרת הביטוח הפרטי של הזר.

אז מי יוכל להיכנס?

לפי פרוטוקול חיסון והחלמה שאושר על ידי משרד הבריאות, יוכלו להיכנס לארץ זרים שחוסנו בפייזר, מודרנה, אסטרהזניקה, סינובאק או סינופארם, אשר חוסנו בשני חיסונים וחלפו 14 ימים או יותר מהחיסון השני ביום כניסתם לישראל, או חוסנו במנת דחף וחלפו 14 ימים או יותר מהחיסון ביום כניסתם לישראל.

זרים שחוסנו בחיסון של ג'נסן וחלפו 14 ימים או יותר מהחיסון ביום כניסתם לישראל (אך לא יותר מ-180 ימים בעת עזיבתם את ישראל), או חוסנו במנת דחף וחלפו 14 ימים או יותר מהחיסון ביום כניסתם לישראל.

זרים שמציגים אסמכתא, הניתנת לאימות דיגיטלי במערכות משרד הבריאות בישראל, על תוצאה חיובית בבדיקת NAAT (בדיקה מולקולרית דוגמת PCR), אשר חלפו 11 ימים או יותר מהבדיקה ביום כניסתם לישראל, וקיבלו בנוסף לפחות מנה אחת מהחיסונים שאושרו על ידי ארגון הבריאות העולמי.

זרים שחוסנו בספוטניק, החל מיום 15.11.21, ובכפוף לתוצאה חיובית בבדיקה סרולוגית בישראל (ישהו בבידוד עד לקבלת תוצאה חיובית), אשר חוסנו בשני חיסונים וחלפו 14 ימים או יותר מהחיסון השני ביום כניסתם לישראל או חוסנו במנת דחף וחלפו 14 ימים או יותר מהחיסון ביום כניסתם לישראל.

המדינות שמנפיקות תעודות הניתנות לאימות דיגיטלי במערכות משרד הבריאות בישראל:
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en