משרד הבריאות הודיע כי החל מיום שני הקרוב, 8 בנובמבר, קופות החולים יחלו לטפל בבקשות להכרה במקרים מיוחדים שעד היום לא הוכרו כמחלימי קורונה. הדבר יתבצע באמצעות ועדות חריגים, להכרה במחלים שלא נכלל בהגדרת התנאים הקבועים ב"נוהל מחלים" ודורשות בחינה פרטנית לצורך מתן אישור החלמה והכרה כ״מחלים מקורונה".

הוועדות הללו יבחנו מתן אישור החלמה גם למי שאינו עומד בתנאים הקבועים. ההנחייה החדשה מפרטת באילו מקרים ניתן להכיר במטופל כמחלים על פי שיקול הדעת של ועדת החריגים, ובתנאי שמתקיים שילוב בין בדיקה מעבדתית חלקית והסתמנות קלינית חשודה.

הקריטריונים החדשים:

א. הצגת בדיקה מעבדתית: המבקש יידרש להציג תוצאת בדיקת אנטיגן שבוצעה בעמדה מפוקחת של משרד הבריאות (לא בדיקה ביתית) או בדיקת PCR חיובי גבולי. אפשרות נוספת היא הצגת היא הצגת בדיקה סרולוגית רגילה חיובית - באדם שלא חוסן, או אנטי N באדם שחוסן. במידה והבדיקה בוצעה בחו"ל יש לחזור עליה בארץ.

עומסים כבדים במתחם בדיקות קורונה בפתח תקווה. צילום: אבשלום ששוני

ב. הסתמנות קלינית חשודה: המבקש פנה לרופא המטפל בקופה עם תסמינים מובהקים התואמים את נגיף הקורונה בסמיכות של עד 14 יום ממועד הבדיקה (אנטיגן /PCR חיובי גבולי). במשרד ציינו כי במקרה של ספק, תוכל ועדת החריגים להפנות לבדיקה סרולוגית רגילה (במקרה ומדובר באדם לא מחוסן), או סרולוגית אנטי N (במקרה שמדובר באדם שקיבל חיסון כלשהו). ככל שתתקבל תוצאה חיובית - יינתן למטופל אישור החלמה.

עוד הדגישו במשרד כי "הקופה אחראית למימון בדיקה סרולוגית מסוג אנטי N  רק במידה וועדת החריגים של הקופה הפנתה את המבוטח לביצוע הבדיקה. בכל מקרה אחר, הבדיקה תתבצע על דעתו של המבוטח ובמימון עצמי. כל קופת חולים אחראית לפרסם למבוטחיה את הנהלים ודרך העבודה לפיה תפעל ועדת החריגים בסמכותה, וכן את דרכי ההתקשרות להגשת בקשות לוועדה.  

בנוסף, הוקמה במשרד הבריאות ועדת חריגים עליונה, שתסייע בייעוץ לוועדות החריגים בקופות החולים, תטפל בפניות חריגות שיופנו על ידי קופות החולים וכן תוכל לתת מענה לאנשים שאינם מבוטחים בקופות החולים (ובכלל זה סטודנטים זרים, תיירים, חסרי מעמד וכיוב').