מטה ההסברה למאבק בנגיף הקורונה של משרד הבריאות הודיע הערב (חמישי) כי עלה לשלושה מספר המאומתים שנחשפו לווראיינט אומיקרון. המאומת שזוהה היום ומצטרף לרשימה הנו רופא מחוסן בחיסון של חברת התרופות פייזר, כולל מנת הבוסטר, ששב מאנגליה וסירב להיכנס לבידוד. לפניו זוהו מאומתת מחוסנת בחיסון של חברת התרופות אסטרהזניקה ששבה ממלוואי ומאומתת מחוסנת בחיסון של פייזר כולל חיסון הבוסטר ששבה מדרום אפריקה.

עוד נמסר, כי קיים חשד גבוה לכ-30 מקרים נוספים של חשיפה לזן החדש, שעדיין לא התקבלו תוצאות הריצוף עבורם. מתוכם: 24 לא מוגנים (לא מחוסנים, מחלימים שעברה חצי שנה מההחלמה, ומחוסנים במנה שניה שעברה חצי שנה ממועד החיסון) ושישה מוגנים. בתוך אותם 30 מקרים:11 חוזרים מחו"ל/מגעים של חו"ל ו-19 שלא שהו בחו"ל לאחרונה. 

בנוסף קיימים 12 מקרים נוספים, המוגדרים "בחשד נמוך" (דגימות שהוגדרו כחיובי גבולי) ונשלחו לבדיקה חוזרת. משמונה מקרים הוסר החשד לחשיפה לווראיינט אומיקרון, לאחר ריצוף.