בתום דיונים ארוכים הודיעו בסוף השבוע משרדי הבריאות והחינוך כי הגיעו להסכמות באשר למתווה החינוך החדש. המתווה אמור להיכנס לתוקפו כבר הבוקר, וזאת בכפוף לאישורה של הממשלה ושל ועדת החינוך של הכנסת, שאינן צפויות להתנגד.

על פי המתווה, תלמידי בתי הספר והגנים ימשיכו ללמוד פרונטלית בבתי הספר, ושיטת הרמזור תופסק. כמו כן תבוטלנה הגבלת ה־70% והוראת צמצום המגעים (למידה במרחב הפתוח). 

במקרה של חשיפה לחולה מאומת יתנהלו מוסדות החינוך בהתאם למתווה הבדיקות והבידודים המונהג בכל המשק. כלומר, אם יתגלה מאומת בכיתה, בין שמדובר בתלמיד ובין שבאיש צוות – מחוסנים/מחלימים יידרשו לעשות בדיקת אנטיגן ביתית או מפוקחת. אם תוצאת הבדיקה חיובית (במקרה ותוצאה חיובית התקבלה מבדיקת אנטיגן ביתית, תבוצע בדיקת אנטיגן מפוקחת) – על הנבדק לשהות בבידוד במשך עשרה ימים. שחרור מהבידוד יתקבל רק באישור רופא (אין צורך בבדיקה נוספת).

תלמידים שטרם חוסנו או החלימו לפי הגדרת משרד הבריאות יבצעו בדיקת אנטיגן מפוקחת. אם יקבלו תוצאה שלילית, יידרשו לשהות בבידוד במשך שבוע, והשחרור יהיה כפוף לקבלת תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן מפוקחת שבוצעה ביום האחרון לבידוד. אם יקבלו תוצאה חיובית – יידרשו לשהות בבידוד במשך עשרה ימים, והשחרור יהיה אך ורק באישור רופא (אין צורך בבדיקה נוספת). חשוב להדגיש כי מי שחוסן בחיסון אחד בלבד אינו מוגן, ועל כן ייחשב כלא מחוסן/לא מחלים במקרה של חשיפה למאומת – ולפיכך אינו פטור מבידוד.

שרת החינוך יפעת שאשא ביטון (צילום: אבשלום ששוני)שרת החינוך יפעת שאשא ביטון (צילום: אבשלום ששוני)

בין הדברים שעליהם סוכם, נקבע כי עובדי מערכת החינוך ומבקרים יידרשו להציג תו ירוק או לבצע בדיקות, כפי שנהוג כעת. תימשך חובת עטיית המסיכות, ומוסדות החינוך ימשיכו לפעול בהתאם למגבלות ההתקהלות הקיימות. כמו כן, רופא מחוזי במשרד הבריאות יהיה מוסמך להורות על סגירת מוסד חינוכי, בהתייעצות עם מנהל המחוז הרלוונטי במשרד החינוך.

עוד נקבע במתווה החדש כי מוסדות להשכלה גבוהה ימשיכו לפעול בתו ירוק (למעט ההרחבה הקיימת כיום לעניין הכשרה מעשית), וכי סטודנטים לא מחוסנים יידרשו לבצע בדיקת אנטיגן אחת ל־48 שעות. נוסף לכך, תלמידי בתי הספר בחברה הערבית יחויבו לבצע בדיקת אנטיגן בחזרה מחופשת החורף (כפי שהיה בסוף חופשת חנוכה במגזר היהודי).

שר הבריאות ניצן הורוביץ (צילום: אבשלום ששוני)שר הבריאות ניצן הורוביץ (צילום: אבשלום ששוני)

בבתי הספר היסודיים יבצעו נאמני קורונה בדיקות אנטיגן לתלמידים ולצוותי הוראה שייחשפו למאומת (מועד כניסה לתוקף יימסר בתחילת השבוע). כמו כן, לא יונהג עוד מתווה מיוחד לפעילות חינוך בלתי פורמלי וחוגים (בחשיפה למאומת – יחול המתווה המונהג בכל המשק). לא יונהג עוד מתווה מיוחד לטיולים עם לינה (בחשיפה למאומת – יחול המתווה המונהג בכל המשק), והמתווה המיוחד לפנימיות יבוטל (בחשיפה למאומת – יחול המתווה המונהג בכל המשק).