לא רק ערוצים 1,2 ו-10. המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין אישרה היום (חמישי) לערוץ 20 לשדר שידורי חדשות ובעצם להיכנס לשוק. על פי ההודעה, הרשות אישרה כי השידורים יוכלו לקרות לאורך שעות צפיית שיא, וכמו כן, יתאפשר לערוץ לשדר לכל היותר שעה אחת של שידורי חדשות. בנוסף, בשעות שאינן שעות צפיית שיא, יותר לערוץ לשדר מבזקי חדשות באורך כולל של 30 דקות. לדרישת המועצה, הערוץ הצטרף למועצת העיתונות ובנוסף הערוץ התחייב לתת ייצוג לכלל גווני היהדות הפעילים במדינת ישראל. ערוץ 20 עלה לאוויר בחודש אוגוסט 2014, כשבהוראות רישיונו נקבע כי הוא רשאי לשדר חדשות בכפוף לקבלת אישור ממועצת הכבלים והלווין.הצוות המקצועי עבד מול הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו לקבלת הבהרות מפורטות, בין השאר בנושא אופי השידורים; המערך הטכני; התכנית התפעולית; התכנית העסקית של הערוץ; כוח האדם שיעסוק בשידורי החדשות ועמידת הערוץ בתנאי הכשירות לקבלת רישיון מפיק חדשות עצמאי.  לפי החלטת המועצה, בשעות צפיית שיא יותר לערוץ לשדר לכל היותר שעה אחת של שידורי חדשות.בנוסף, בשעות שאינן שעות צפיית שיא, יותר לערוץ לשדר מבזקים באורך כולל של 30 דקות לכל היותר. שידורי החדשות ייכללו במכסת התכנים הכלליים (תכנים שאינם שידורי מורשת) העומדת על 25% מכלל שידורי הערוץ. המועצה החליטה גם לבצע שינויים בנספח האתיקה ובנספח ההפרדה המבנית והעסקית של הערוץ כך שיתאימו גם לשידורי חדשות.כמו-כן, קבעה המועצה - בהתאם להתחייבות הערוץ - כי עליו להצטרף למועצת העיתונות שלה תקנון אתיקה המחייב את חבריה, ואכן הערוץ הודיע על הצטרפותו למועצה לאחר היציאה לשימוע בחודש נובמבר. כזכור, הערוץ מחויב ב-75% משידוריו כשידורי מורשת לצד יתרת השידורים הכלליים. המועצה הודיעה כי ללא תלות באישור שידורי החדשות, תמשיך המועצה לאכוף ביד קשה את עמידת הערוץ במחויבויות הרישיון.