ערוץ 20, אשר נמצא בראשית דרכו הטלוויזיונית, ספגה היום (שני) מהלומה לא פשוטה מהרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו. בחודשים האחרונים התקבלו תלונות כנגד הערוץ על הדרה של הזרמים הרפורמים והקונסרבטיביים משידורי הערוץ, בניגוד לרישיון הערוץ, בו נכתב כי עליו לתת ביטוי למגוון דעות, גישות והשקפות עולם בציבור. המועצה בדקה את התלונות הרבות שהתקבלו והחליטה כי הן מוצדקות. לאחר שהתקבלה ההחלטה על כך שההדרה אכן מתקיימת, החליטה יו"ר מועצת הכבלים והלווין, ד"ר יפעת בן חי שגב, להטיל קנס כספי בסך 100,800 שקלים על הערוץ. בהחלטה נכתב כי "בחודש מרס השנה, בהמשך לפגישה שהתקיימה בין נציגי המועצה, הערוץ וכן ראשי התנועות הרפורמיות והקונסרבטיביות בישראל, הוחלט לקיים תקופת בדיקה בה נבחנה הייצוגיות של קבוצות אלו על המרקע. מהבדיקה שערך אגף הפיקוח במועצה עולה כי בשידורי המורשת של הערוץ נפקדים הזרמים הרפורמים והקונסרבטיביים מהשידורים"."אשתקד חזרה המועצה על הוראות הרישיון הקובעות כי על הערוץ לעמוד על מתן ביטוי למגוון דעות, גישות וזרמים שונים בציבור, למגוון השקפות בחברה ולבעלי תפיסות מנוגדות. הדבר עוגן בהחלטתה מפברואר 2016, בה קבעה המועצה כי תקפיד על מתן ביטוי למגוון דעות, גישות וזרמים בציבור ולמגוון השקפות בחברה". לאחר מכן הוסיפו חברי הוועדה כי "היה אפס ייצוג לזרמים הרפורמיים והקונסרבטיביים". עוד נקבע כי הערוץ יחויב לדווח למועצה על הייצוג וההצגה של זרמים שאינם אורתודוקסיים בערוץ, לרבות הזרמים הרפורמיים והקונסרבטיביים, מדי חודש.יו"ר המועצה הוסיפה: "בהחלטות המועצה נקבע במפורש כי המועצה תקפיד הקפדה יתרה על עמידת הערוץ בהוראות הקיימות ובכלל זה מתן ביטוי למגוון דעות וזרמים שונים בציבור. לפיכך, מידור או הדרה של קבוצות שונות משידורי הערוץ היא הפרה של הוראות הרישיון. ההוראה המחייבת את הערוץ לתת ביטוי לזרמים שונים בציבור היא חלק אינטגרלי מהוראות הרישיון. ערוץ 20, כערוץ המורשת הישראלי, ראוי שיביא לידי ביטוי את כלל הקולות והגוונים בחברה הישראלית".הרב גלעד קריב,מנכ"ל התנועה הרפורמית, מסר בתגובה :"אנו שמחים שמועצת הכבלים והלוויין נקטה סוף סוף צעד ברור נגד ההדרה של היהדות הרפורמית מהמסך של ערוץ 20 ונגד הזלזול הבוטה של הערוץ בשלטון החוק ובהתחייבויות שנטל על עצמו. העיצום הכספי מעביר מסר שהסתה, שנאת חינם, והדרה אינם יכולים להיחשב כשידורי מורשת או כעמדה פטריוטית ולאומית. עם זאת מבחנה האמיתי של המועצה הוא לאכוף על הערוץ לקיים שידור פלורליסטי ולא מדיר, אחרי שנים של עצימת עיניים, והעיצום הכספי רחוק מלהיות צעד מספק בהקשר הזה". 

מערוץ 20 סירבו להגיב לכתבה.