המועצה לשידורי כבלים ולווין בהנחיות חדשות לימי הקורונה: המועצה מפקחת על פעילות מוקדי השירות של החברות וקוראת למנויים להשתמש בשירותים הדיגיטליים ככל האפשר. חברות הכבלים והלווין פתחו תכנים ללא עלות למנוייהן, ושר התקשורת פנה למועצה ולחברות בבקשה לבחון הטבות אפשריות נוספות.

המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין הודיעה כי היא: "ממשיכה לפעול גם בימים אלו, במתכונת מצומצמת ועל פי הנחיות אגף כוח האדם של משרד התקשורת ונציבות שירות המדינה. עובדי המועצה ממשיכים בפיקוח השוטף על החברות הוט ויס, מתוך הבנה כי כעת לפעולה תקינה של שוק השידורים יש חשיבות עליונה, מאחר ורוב הישראלים נמצאים בביתם והטלוויזיה היא המכשיר העיקרי ליידוע ולבידור".

יו"ר המועצה אשר ביטון קבע נוהל לפיו על החברות לדווח לצוות המקצועי הבכיר של המועצה מדי יום על הנושאים העיקריים שעומדים על הפרק ובראשם שירות לקוחות, שירות טכני ואירועים חריגים כגון הפרעות ושיבושים.

שתי החברות פתחו למנוייהן שירותים ותכנים ללא תשלום (נוסף על השירותים השוטפים) מתוך הבנת המצב הנוכחי.

חברת יס ביצעה:

1. פתיחה ללא תשלום נוסף של 10 ערוצי ילדים וסגנון-חיים

2. פתיחה ללא עלות של תכנים בתשלום ב-VOD (עשרה סרטים ומספר ספריות תוכן)

3. הקמת ספריות תוכן חדשות ב-VOD

4. הפחתה במחירים של מספר סרטים ב-VOD   

חברת הוט ביצעה:

1. העלאת ערוץ ליניארי ותכני VOD ייעודיים לגיל השלישי

2. הוספת ספריות תוכן לצפייה ללא עלות ב-VOD והרחבת מספר הסרטים הניתנים לצפייה ללא עלות ב-VOD

3. פתיחת ערוצי ילדים ללא תשלום והעלאת תכנים ייעודיים נוספים לילדים (כולל ערוץ ילדים חדש, שתוכנן לעלות במועד מאוחר יותר)

4. פתיחת ערוצים ליניאריים נוספים אחרים, כולל ערוצים חדשים שהוקמו לרגל המצב, ללא תשלום