יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט חנן מלצר, הורה היום (ראשון) למפלגת הליכוד שלא להשתמש בשמו ו/או בדמותו של מדחת יוסף ז"ל, שנפל במהלך הקרב בקבר יוסף במהלך הימים הראשונים של האינתיפאדה השנייה ולהסיר כל פרסום כזה שכבר פורסם. הצו הוצא לבקשת אחיו של יוסף, מהדי,שהלין על השימוש בשמו של אחיו במהלך פרסומי התעמולה של מפלגת השלטון, ושימשו לנגח את יו"ר "כחול לבן" בני גנץ. מהדי יוסף טען כי משפחתו של החייל המנוח לא נתנה לליכוד אישור להשתמש בשמו או דמותו של אחיו.מפלגת הליכוד לא הכחישו את טענת העותר כי אכן נעשה שימוש מטעמם בשמו של מדחת יוסף ז"ל לצורך העברת מסרי תעמולה, אולם הודיעו כי לא יעשו עוד, וכי פירסומי התעמולה שפורסמו מטעמם בעיניין זה – יוסרו.
יו"ר ועדת הבחירות, השופט חנן מלצר, קבע בהחלטתו, כי ניתן בזאת צו, המורה למפלגת הליכוד להסיר כל פרסום תעמולה מטעמה, או כל גורם אחר הקשור אליה, הכורך את שמו של מדחת יוסף ז"ל עם המסרים המובעים בפרסום, וכן להימנע בעתיד מכל פירסום העושה שימוש בשמו או בדמותו של חלל צה"ל מדחת יוסף ז"ל ללא הסכמה של בן משפחתו בכתב.