ניצחון לראש עירית טבריה רון קובי: רשם המפלגות דחה את בקשת "ישראל ביתנו" בראשות אביגדור ליברמן למנוע את רישום "מפלגת הימין החדש" בראשות קובי ואת ההתנגדות לרישומה בשל השם אותה בחרה. 

כפי שפורסם ב"מעריב", בישראל ביתנו טענו כי מפלגתו של קובי אינה מפלגה כמשמעותה בחוק אלא מפלגת קש אשר הוקמה לבקשת גורם מעוניין בכדי לגרוע קולות מישראל ביתנו, וכי אין לה שאיפות אמיתיות לזכות במנדטים ולייצגה בכנסת.

עוד נטען בעתירה, כי השימוש בשם "הימין החילוני בראשות רון קובי" עלול להטעות את הציבור ולזכות אותה בקולות שלא יועדו לה, כיוון שישראל ביתנו עשתה שימוש במערכת הבחירות הקודמת בסיסמה: "ליברמן. גם ימין גם חילוני". קובי, באמצעות עורכי הדין אביאני ובוס, דרש לדחות את העתירה על הסף.

בנימוקים לדחיית הבקשה הסביר רשם המפלגות כי מניעת רישומה של מפלגה צריך להיעשות במשנה זהירות ובצמצום. במקרים קיצוניים בהם מפלגה מבקשת להירשם - יש לבדוק האם יש במטרה ממטרותיה או במעשיה, במפורש או במשתמע, שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, הסתה לגזענות, תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל או יסוד סביר למסקנה כי המפלגה תשמש מסווה לפעולות בלתי חוקיות.

"בחינה של טענות המתנגד אל מול העילות המפורטות מעידה כי המתנגד וודאי אינו טוען כי אחת מהעילות מתקיימות במקרה דנן, ולפיכך ומטעם זה בלבד יש לדחות את טענותיו למניעת עצם רישומה של המפלגה", נכתב בהחלטה.

עוד ציין רשם המפלגות, כי הטענות שהועלו על ידי ישראל ביתנו נגד רישום מפלגת הימין החילוני בראשות  קובי למניעת עצם רישומה של המפלגה, הן בגדר השערות בלבד. כך למשל, הטענה כי למפלגתו של קובי אין רצון לקדם את מטרותיה ואין לה שאיפות אמיתיות לזכות בייצוג בכנסת היא השערה בלבד, "שכן איננו בוחנים כליות ולב ופעולותיה של המבקשת, לכשתירשם, ידברו בעד עצמן".

כמו כן, רשם המפלגות קובע כי יש לדחות גם את הטענה כי המבקשת הגישה בקשתה להירשם כמפלגה לבקשת גורם מעוניין בכדי לגרוע קולות ממפלגת ישראל ביתנו שכן מדובר בטענה ספקולטיבית הנוגעת לתחום הפוליטי, ושאין לה רלוונטיות לעילות למניעת רישום מפלגה.

באשר לטענה כי השימוש בשם "ימין חילוני בראשות רון קובי" עלול להטעות את הבוחרים, כתב רשם המפלגות בהחלטתו כי המילים "ימין" ו"חילוני" הן מילים גנריות אשר שגורות בפי כל והעובדה שמפלגת "ישראל ביתנו" בחרה לעשות בהן שימוש כסיסמת בחירות אינה מקנה לה חזקת בלעדיות בשימוש במילים אלה.

רשם המפלגות ציין כי בהתאם לחוק המפלגות, ישראל ביתנו יכולה לערער לבית המשפט העליון בתוך 30 יום על החלטתו.