נשיא המדינה, ראובן ריבלין, דוחה "בשאט נפש" טענות המייחסות לו שיקולים זרים בהחלטה שלא להעביר את המנדט לבנימין נתניהו, אלא להחזירו לכנסת, לאחר שיו"ר כחול לבן בני גנץ נכשל בניסיונו להרכיב ממשלה. בתשובה מנומקת שנשלחה היום (ראשון) לעו"ד אביעד ויסולי, חבר מרכז הליכוד ויו"ר קבוצת נאמני ארץ ישראל בליכוד, שטען במכתב לריבלין כי "הנשיא מודרך על ידי טינה אישית ושיקולים זרים בעת שהוא ממלא את התפקיד היחידי המקנה לנשיא המדינה שיקול דעת", דחו בבית הנשיא את הטענות מכל וכל.

היועצת המשפטית של הנשיא, עו"ד אודית קורינלדי-סירקיס, כתבה לעו"ד ויסולי כי לאחר שגנץ החזיר את המנדט, חוק יסוד: הממשלה קובע בברור כי הנשיא "רשאי לחזור ולהתייעץ עם נציגי הסיעות בכנסת", טרם קבלת החלטתו להעביר את המנדט לכנסת, אך לא מוטלת עליו חובה לעשות כן.

"נוכח תמונת המצב שהתבררה בפני הנשיא במערכת בחירות שלישית זו, לפיה בשלב זה לאף אחד מן המועמדים אין תמיכה של רוב חברי הכנסת, באופן המאפשר להם לקבל את אמון הכנסת ולהרכיב ממשלה, גם לא בדרך של ממשלת אחדות, ומתוך מחויבות לתכליתו של חוק היסוד, להביא להרכבתה של ממשלה שתיהנה מאמון הכנסת מהר ככל הניתן, החליט הנשיא להודיע ליו"ר הכנסת כי אינו רואה אפשרות להגיע להרכבת ממשלה ולפיכך הוא מעביר את תהליך הרכבת הממשלה לכנסת", צוין בהודעת הנשיא.

"בשולי הדברים אציין כי אנו דוחים בשאט נפש את טענותיך המייחסות לנשיא שיקולים זרים וטוב היה לו לא היו מועלות על ידך כלל. מכל מקום האמור לעיל מדבר בעד עצמו והן אינן ראויות להתייחסות מעבר לכך", כתבה יועמ"שית הנשיא.

עו"ד ויסולי מסר בתגובה: "תגובת הנשיא ריבלין לדרישה ממנו לפעול על פי חוק יסוד הממשלה מבישה.  הנשיא ריבלין אינו מציג כל נימוק ענייני לסירובו להתייעץ עם נציגי הסיעות בכנסת בהתאם להוראות סעיף 9(ב) לחוק היסוד מחד, או לאי הטלת התפקיד להרכבת הממשלה על ראש הממשלה נתניהו, אשר זוכה לתמיכת 59 ח"כים (הרבה יותר ממניין הח"כים שתמכו בגנץ בבחירות הקודמות), מאידך. הנשיא ריבלין מתכחש לחובותיו לפי החוק, ותולה את הפרות החוק שלו ב"חובה לפעול להרכבת ממשלה בישראל מהר ככל הניתן" – חובה שאין לה זכר בחוק, ומבוססת על ציטוטים מעתירות וכתבים של פעילי שמאל מובהקים".

עוד צוין בתגובה כי "הנשיא ריבלין מתייחס אל עצמו כקיסר שאינו כפוף לכל הוראת חוק. לפי השקפתו, זכותו להשתמש ב'שיקול דעתו' היא בלתי מוגבלת, והוא אפילו הוא אינו מוצא לנכון לנמק אותה, גם כשהוא מפר את הוראות חוק יסוד הממשלה. הנשיא ריבלין מכחיש 'בשאט נפש' את הטענה כי הוא 'מודרך על ידי טינה אישית ושיקולים זרים בעת שהוא ממלא את התפקיד היחידי המוקנה לנשיא המדינה שיקול דעת. יש בכך כדי לתת דוגמה פסולה ביותר למשרתי ונבחרי הציבור', אך אינו מביא ולו בדל ראיה להפריך אותה.  יש בתגובתו זו רק חיזוק והוכחה לאמיתות הטענה".