עתירה חדשה לבג"ץ נגד הרבנות הראשית: עותרים בשם נחמיה לחוביץ' בע"מ, יבואני בשר לישראל, טוענים כי קיימים כשלים חמורים בתחום הפיקוח וההסדרה של יבוא בשר. לטענתם, מצב זה גורם לכך שהרבנות הראשית מפלה בין גורמים שונים ומייצרת תחרות לא הוגנת ביניהם. 

מדובר בנהלים חדשים שאימצה הרבנות בתחום במרץ 2018. בפועל, כך נטען, ישנה אפליה בין יבואנים שונים של בשר וניגודי אינטרסים לכאורה בין הרבנות ומשגיחיה, שחלקם מגיעים גם מגופי השגחה פרטיים, לבין חלק מהחברות העוסקות ביבוא. 

בעבר, טרם חקיקת חוק הבשר, המדינה הייתה היבואנית הבלעדית שלו. עתה, היבוא נמצא בידיים פרטיות והעותרים טוענים כי אין לרבנות מנגנון פיקוח אפקטיבי על משגיחי כשרות פרטיים מהבד"צים, ושהשתלטות הבד"צים (גופי השגחה פרטיים) על חלק ניכר משוק הפיקוח מייצרת ניגודי אינטרסים קשים.

לטענתם, מי שבסופו של דבר משלם מחיר כבד זה הציבור, מאחר שלמרות שחברות שונות מעדיפות את הכשרות הממלכתית, כמו החברה המייבאת שעתרה כעת לבית המשפט, הרבנות שבויה דווקא בידי גורמי ההשגחה הפרטיים.

עו"ד נדב העצני, בא כוח העותרים, טוען: "הרבנות הראשית נגועה בניגודי אינטרסים חמורים. היא שבויה בידיים של גורמים פוליטיים וכלכליים אינטרסנטיים – הבד"צים החרדיים, ומעדיפה את טובת האינטרסנטים הללו על פני הכשרות הממלכתית. מי שנפגע זהו הציבור, שמשלם מחירים גבוהים במיוחד עבור כשרות לא ממלכתית. 

כך גם יבואנים כמו העותרת, שרוצים להתמקד בכשרות הממלכתית ולכן מופלים לרעה. שופטי בג"ץ כבר הביעו את דעתם שהרבנות לא יכולה לנהוג כך, ועכשיו, בפרק הזמן שניתן לה בדיון השבוע, מועצת הרבנות חייבת להפסיק את האפליה. נקווה שכך יהיה. ואם לא, שבג"ץ ייתן פסק דין שישים לכך קץ".

בתגובה נמסר מהרבנות הראשית: "התשובה לעתירה תינתן כמקובל בבית המשפט". גורמים ברבנות טענו בשיחה עם "מעריב" כי הם פועלים למנוע מצב של ניגוד עניינים בעבודת המפקחים ביתר שאת "ובאמצעים מגוונים".