הרב הראשי לישראל, דוד לאו, גיבש שורת הנחיות הלכתיות לאור החשש מהידבקות בנגיף הקורונה. ההנחיות נוגעות לאלו שנמצאים בבידוד. ההנחיות קוראות לציבור להישמע להוראות משרד הבריאות: ידוע מכתבו של רבי עקיבא איגר בתקופה בה השתוללה הכולירע באירופה שכתב: "כבר הזהרתי פעמים הרבה אזהרה אחר אזהרה שיהיו הנהגתם ... כפי אשר סדרו ואשר שפטו הרופאים... ולא יעברו על דבריהם". עוד נאמר כי כל התכנסות של ציבור מעלה חשש להתדבקות, על כן ישנה חובה לשמור על כללי ההיגיינה. יש לאוורר את בתי הכנסת ולדאוג לאוויר נקי וצח.
 
מי שעל פי הנחיות גורמי הבריאות חייב להימצא בבידוד, אסור לו בשום אופן לצאת מהבידוד כדי להתפלל במניין והוא חייב לקיים את ההוראות. יש לזכור את דברי התוספות (בבא קמא כג ע"א ועוד מקומות) "יותר יש לאדם ליזהר עצמו שלא יזיק אחרים משלא יוזק".

הרב הראשי גם התייחס לפרשת זכור, שנקראת בשבת הקרובה, שבה חלה חובה לזכור את עמלק. "החובה לזכור את החובה למחיית עמלק, היא מצוה מן התורה ומצוה זו מתקיימת ע"י קריאת פרשת זכור", נאמר בהודעת הרבנות הראשית. הרב לאו קבע כי "מי שחייב להיות בבידוד ואסור לו לצאת מביתו, ואין לו אפשרות לשמוע קריאה זו בביתו, יתכוון לצאת ידי חובה זו בשבת בה יקראו בתורה את פרשת 'כי תצא', הפרשה בה מופיעה פרשת 'זכור'. אם הותר לו לצאת מהבידוד בפורים יכול לצאת גם בשמיעת קריאת התורה בבוקר יום הפורים. בשבת זו ראוי שיקרא את פרשת זכור מתוך חומש (ועדיף קריאה בטעמי המקרא אם יודע), שלמרות שלא מקיים בכך את המצוה לשמוע קריאת פרשת זכור, בקריאה זו יזכור את החובה הזו.

הרב דוד לאו (צילום: ללא קרדיט)הרב דוד לאו (צילום: ללא קרדיט)

 
בשבוע הבא חל חג הפורים, בו יש חובה לשמוע את קריאת המגילה. לטענת הרב לאו, "אין לחשוש מנשאים ולהימנע משום כך מללכת לבית הכנסת לשמיעת קריאת מגילה. רק במקום שיש סכנה ברורה, יש להימנע מלקרוא את המגילה בבית הכנסת. מי שנמצא בבידוד יש למצא פתרון יצירתי שיוכל לשמוע קריאת מגילה מבלי לצאת מהבידוד, ולכן מי שגר בקומת קרקע או קומה ראשונה יכול לשמוע קריאתה דרך החלון. בקומות הגבוהות ניתן לשמוע קריאת מגילה דרך קריאה מחדר המדרגות. אשרי מי שנוטל על עצמו לסייע לזקוקים לכך.
 
לגבי קריאה במניין, אם ישנם בחצר הבית עשרה קוראים נחשבת קריאה זו כקריאה בציבור, הוא עצמו אינו מצטרף למניין. כמובן, יש לתת את הדעת שהמקום ראוי ונקי לתפילה. מי שנמצא בבידוד ניתן להביא לו את המגילה עטופה בניילון והוא יכול לקרא בה גם ללא קריאתה בטעמים. מגילה ניתנת להיקרא גם כשיש מעליה חציצה של ניילון, בניגוד לקריאת התורה שהדבר לא אפשרי.
 
עוד קבע הרב, כי "לא יוצאים ידי חובת קריאת מגילה בשמיעתה דרך טלפון או שידור רדיו וטלוויזיה ואמצעי תקשורת דומים. הסיבה לכך שהחובה היא לשמוע את הקול המקורי של האדם שמקריא את המגילה. קול דרך אמצעים אחרים, הקול מתורגם לאות חשמלי ולאחר מכן מתורגם בחזרה לקול וזה לא הקול המקורי".

לאו מתייחס גם למצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים: "אפשר למנות שליח לקיים מצוות משלוח מנות, ושלוחו של אדם כמותו. כמו כן שליח יכול גם לקבל משלוח מנות עבור האדם שמינה אותו. השליח יכול להיות גם בן משפחה וגם קטן, מה שחשוב זה מבחן התוצאה – ברגע שהוא נותן את המשלוח בשמו של השולח, הוא קיים את המצווה. ניתן לקיים מצוות מתנות לאביונים ע"י שליח כנ"ל, וכך ע"י אמצעי תשלום דרך הוראה לבנק או כרטיס אשראי".

גם נושאים דתיים אחרים עלו פבני הרב בעקבות החשש מקורונה: לגבי טבילה במקוואות, נקבע כי מקוואות לטבילת נשים מפוקחות באופן שוטף, ועל כן אין כל חשש לקיים מצות טהרה כהלכתה, וזאת כמובן תוך שמירה על כללי ההיגיינה המחויבים, ומשרד הבריאות מעדכן שוב את הכללים לשמירת בריאותן של הטובלות. מי שאמורה להיות בבידוד עליה לדחות את טבילתה עד שתותר יציאתה.

לגבי מקוואות לטבילת גברים, זו אותה ההגדרה, אבל אם בשל ריבוי טובלים ישנו חשש קל שהמקום אינו נקי כראוי, יש להימנע מטבילה במקווה זה.

נציגי ארגון רבני "צהר" יתנדבו לאמירת קדיש עבור אבלים בבידוד

ארגון רבני צהר מתגייס לעזרתם של מאות אבלים הנמצאים בבידוד ואינם יכולים להגיע לבית הכנסת להגיד קדיש על יקיריהן. בארגון הקימו מוקד מיוחד לפניות של אבלים אשר יפעל תחת מיזם "צהר לאבלים" שיאפשר לאבלים השוהים בבידוד למסור את פרטיהם ושם יקיריהם שנפטרו ונציגי צהר יתנדבו להגיד את הקדיש במקומם. 

הרב דוד סתיו יו"ר ארגון רבני צהר: "רבים מהמבודדים חפצים להגיד קדיש על יקיריהם ביום הזכרון או במהלך שנת האבל. מכיון שאין להם אפשרות לצאת לבית הכנסת, מיזם "צהר לאבלים" נרתם לסייע וידאג שלכל משפחה יוצמד רב שיאמר עבורם קדיש".

למעוניינים ניתן לשלוח מייל ל- avelut@tzohar.org.il  או להיכנס לאתר 'צהר לאבלים' בכתובת https://www.tzohar.org.il/?page_id=9267#form ולהשאיר פרטים.