בשבוע הקרוב יחדשו המצרים את השיחות עם הפלסטינים: ב־27 בחודש עם בכירי הרשות, ויום לאחר מכן עם בכירי חמאס. במערכת הביטחון סבורים כי הסיכויים להתקדמות בשיחות הללו נמוכים מאוד, משום שלכל אחד מהצדדים אינטרסים שונים בתכלית. במערכת הביטחון מעריכים גם את הסיכוי שהרשות הפלסטינית תחדש את העברת המשכורת לרצועת עזה כנמוך ביותר ונערכים להשלכות של הפיצוץ הצפוי בניסיונות להגיע להבנות.

על אף השקט היחסי בשבועיים האחרונים, במערכת הביטחון סבורים שמדובר בתקופה מאוד לא יציבה בגלל הסכסוך הפנים־פלסטיני שנראה בלתי פתיר, לפחות בשלב הזה.

גם למאמצים בערוצים השונים שעושה ראש המל"ל, מאיר בן שבת, כדי לקדם הסדרה בין ישראל לחמאס ברצועה, אין סיכוי גבוה להניב פירות. למעשה גם היום אין מנגנון שבאמצעותו אפשר לקדם פתרונות כלכליים בלי מעורבות של הרשות הפלסטינית, שבשלב זה מעוניינת בעימות בין ישראל לחמאס ואינה מתכוונת לשנות את מדיניותה בקרוב. לכן סבורים אותם גורמים כי למרות השקט היחסי, אנו נמצאים באותו מבוי סתום.

פעולותיה של ישראל ייקבעו על פי המתרחש בשטח, ואם הטרור יתחדש יופעלו סנקציות כלכליות. אם פעולות הטרור מהרצועה יהיו בעוצמות גבוהות יותר, יתחדשו גם הפעולות הצבאיות.