כמוצא שלל רב, התנפל נפתלי בנט על דבריה של העיתונאית אושרת קוטלר, שבמוצאי שבת העיזה להביע את עמדתה באשר להתנהגותם המזעזעת של חיילי גדוד הנח"ל החרדי נצח יהודה. הטענה של קוטלר הייתה כי הכיבוש משחית את מידותיהם של החיילים, שנשלחים בשם המדינה לשלוט באוכלוסייה אזרחית. 

בחסות ההסתה של הימין, בישראל 2019 לדבר על עוולות הכיבוש משמע להיות בוגד. מדינת ישראל התרגלה למציאות הזו ואינה רוצה להביט במראה. אבל קוטלר היא לא הסיפור; היא מטרה קלה מדי לניגוח. קל להסית את ההמון נגדה ולהסיט את הדיון הנוקב משאלת המחיר הערכי של החזקת השטחים לשיח מופרך של בעד או נגד חיילי צה"ל, כפי שעשה בנט. 
 
עבור שר החינוך, קוטלר היא רק סם הרדמה למהלכים שהוא מוביל, ובהם הכשרת הפקולטה לרפואה באוניברסיטת אריאל. בשבוע שעבר אישרה המועצה להשכלה גבוהה יהודה ושומרון את הקמת הפקולטה. ההישג של בנט עבר ללא זעקה ציבורית, אף על פי שנעשה בניגוד להחלטה המקצועית של הוועדה לתכנון ולתקצוב ובניגוד לאינטרס הציבורי הרחב. 
 

“הסיפור כאן הוא לא פוליטי. זכותה של הממשלה להקים אוניברסיטה באריאל", אמרו לי גורמים המעורים בפרטים. “יש כאן עניין מקצועי וניהולי. גורמי המקצוע בוועדה אמורים לבדוק האם יש היתכנות ויציבות כלכלית לפקולטה לרפואה, והאם מבחינה מקצועית היא יכולה לעמוד בסטנדרטים הבלתי מתפשרים המתחייבים ממנה. בשני היבטים אלה התשובה שלהם הייתה שלילית. גם סגל מאורגן אין".

 אושרת קוטלר. צילום מסך אושרת קוטלר. צילום מסך

 
"מה לגבי הטיעון כי קיים מחסור ברופאים?", שאלתי. “אוניברסיטת תל אביב והטכניון הודיעו שהם מוכנים לקלוט 70 סטודנטים, ובכך לפתור את הבעיה", הם השיבו לי. "בשביל זה לא צריך להקים עוד פקולטה, שעלויות התשתיות שלה הן עצומות, כפי שהוכח גם בנושא בית הספר לרפואה בצפת. מעבר לכך, לא ברור בכלל מה הערך המוסף של הפקולטה מבחינת איכות. אחת ההשלכות האפשריות של צעד זה עלולה להיות הצפת השוק ברופאים ברמה בינונית, שרבים מהם ייוותרו לאחר הכשרה ארוכה ויקרה ללא מקום להתמחות בו". 
 
לאוניברסיטת אריאל אין בית חולים מסונף. המשמעות היא שלסטודנטים המיועדים לרפואה לא יהיו “שדות קליניים" לצורך הפרקטיקה במהלך לימודיהם. הם ייאלצו לנדוד למוסדות רחוקים המנותקים מקצועית מהמוסד שלהם. מעבר לשיקולים הבלתי ענייניים של בנט, נזכיר רק כי החלטת הוועדה הקודמת, שאישרה את הקמת הפקולטה, נפסלה בשל חשיפת ניגוד העניינים של ד"ר רבקה ודמני־שאומן, נציגה של בנט בוועדה. 
 
קשה שלא לתהות אם הוועדה לא הפכה תחת בנט לשלוחה פוליטית. בהנחיית היועץ המשפטי, נדרש עדיין אישור המועצה להשכלה גבוהה להקמת הפקולטה. בינתיים בנט חוגג את ניצחונו כל הדרך אל הקלפי. ברור לכל כי המהלך שלו נועד לספק פתרון פוליטי בדמות ריצוי הבייס המתנחלי, ולא כדי לספק פתרון לבעיה ציבורית. לנו זה יעלה בבריאות.