פתיחת שנת הלימודים בחברה הערבית מוטלת בספק כתוצאה מהחלטת שר האוצר להקפיא את העברת התקציבים לרשויות הערביות, תקציבים שהוקצו בעבר מתוקף החלטת הממשלה 550. החלטה שרירותית זו, שמנוגדת לעמדת אנשי המקצוע מותירה את מערכת החינוך ללא מאבטחים, סייעות, צוותי ניקיון, מערך הסעות, הכנת מבנים ועוד, כך לא ניתן יהיה לפתוח את שערי בתי הספר. 

הבוקר: שביתה של שעתיים בשירותי השלטון המקומי

הדחיפות בהעברת התקציבים קריטית לכל תחום בחיי החברה הערבית אבל במקרה הזה - אי פתיחת שנת הלימודים גם מסכנת את חיי הילדים - פיזית ורגשית. כך, מעט היציבות הקיימת לילדים ולבני הנוער הערבים תתערער. לכן, משרד החינוך חייב לעמוד לצד רבע מהתלמידים בישראל ולדרוש את העברת התקציב.

לאחר קיץ אלים ומדמם, בו התגברו מקרי הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, הילדים ובני הנוער זקוקים יותר מאי פעם למסגרת יציבה , לתחושה ששומרים עליהם ולמענים רגשיים וחינוכיים. אי פתיחת שנת הלימודים מעלה חששות שתלמידים שגם כך בסיכון גבוה לנשירה, פשוט לא יחזרו לספסל הלימודים. צעירים שהם גם כך "טרף קל" לארגוני הפשיעה.

החינוך בחברה הערבית סובל מהזנחה ואפליה מצד המדינה כבר שנים רבות, הזנחה שמהווה את אחד מגורמי העומק המרכזיים שהביאו להתגברות האלימות והפשיעה בחברה הערבית. על פי מחקר של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, בשנת 2022, לתיקי הקטינים הלא-יהודים יש ייצוג יתר של 33% בתיקי חקירה פליליים.

בנוסף, העמקת הפערים בחינוך יכולה, בין היתר, להוביל לעלייה בתופעת ה"צעירים חסרי המעש" (18-24) אשר אינם נמצאים באף מסגרת של לימודים או תעסוקה -כבר היום כרבע מהצעירים ושליש מהצעירות בחברה הערבית אינם לומדים או עובדים. בחמש השנים האחרונות המדינה הקצתה רק 1.3% מתקציב הטיפול באלימות והפשיעה בצעירים אלו זאת, למרות שהם מטרה קלה לארגוני פשיעה, היכולים לאתר, לזהות ולגייס אותם בקלות.

תפקידה המשמעותי של מערכת חינוך אל מול מניעה וטיפול בפשיעה והאלימות, עלה גם בדיון היערכות לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ד בוועדת החינוך בכנסת. שם הח"כים הערבים ויו"ר ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי התריעו כי אי העברת התקציבים לרשויות המקומיות מונעת מהן אפשרות להיערך לפתוח שנה, ומשאירה את החברה הערבית להיאבק על הברור מאליו: ביטחון ומענים לילדים ונוער.

ילדים ונוער אשר חשופים לירי באופן יום-יומי וחלקם אף איבדו בן משפחה, חבר קרוב או שכן. ילדים הנמצאים בחרדה ותחושת איום מתמיד, שנחשפו לאלימות וחוסר הגנה במרחב. ילדים אלה צריכים מענים טיפוליים למצוקותיהם ובעיקר צוותי חינוך מוכשרים ואיתנים גם להתמודד עם השאלות הערכיות והחינוכיות. בוועדה אף עלה נושא האבטחה: בתי הספר עצמם מאוימים ורק 20% ממוסדות הלימוד הערבים מאובטחים. היתר מופקרים לגורלם. 

 כשחיי ילדים נמצאים על כף המאזניים - אי אפשר לחכות לשעה של רצון טוב. משרד החינוך לא יכול עוד להישאר אדיש לנושא. עליו , כמו גם על כל משרדי הממשלה, לדאוג שהכספים יתקבלו בבהילות. מגיע לילדים ולנוער הערבים שמשרד החינוך ייאבק למענם. 

ויסאל רעד היא רכזת הפרויקט למאבק באלימות ובפשיעה בעמותת סיכוי-אופוק

 אושרת אלמליח היא רכזת תחום החינוך לחיים משותפים בעמותת סיכוי-אופוק