אמש, הוועדה לבחירת שופטים מינתה שופטים לבתי המשפט המחוזיים בצפון ובחיפה. בישיבה הבאה שתתקיים בסוף החודש, הוועדה תמנה שופטי שלום למחוזות הללו.

היה מי שראה במינויים הללו התקפלות של העומד בראש הוועדה, שר המשפטים יריב לוין, לפני רוב חברי הוועדה שמתנגדים לרפורמה המשפטית, אך זה לא המצב. יריב לוין עדיין מחזיק קרוב לחזה את שלושת הקלפים החשובים ביותר בוועדה לבחירת שופטים, והיחידים שיש לו שליטה עליהם: מינוי שני שופטים ונשיא לבית המשפט העליון.

יריב לוין סבור כי מערכת המשפט עדיין צריכה לעבור רפורמה מעמיקה. גם אם הדרך והסגנון יהיו שונים בהמשך, עצירת גלגלי הרפורמה הייתה זמנית.

במהלך המלחמה, לוין לא מעוניין לקדם את הרפורמה בשל המגמה להעביר חקיקה שמובאת לפני הכנסת בהסכמה. לאחריה, לוין יפעל להסכמה רחבה ככל הניתן לשינויים במערכת המשפט - אך יהיו שינויים.

לאחר ביטול עילת הסבירות: המהלך המפתיע של יריב לוין למען מערכת המשפט | פרסום ראשון
התוכנית של לוין ורוטמן נבנתה כמו טנק - אך אז היא השתבשה | סופי רון מוריה

עד אז, לוין לא מעוניין לשתק את מערכת המשפט. בשל כך, הוא מקדם בוועדה לבחירת שופטים מינויים בהסכמה רחבה. לוין היה יכול להמשיך למנוע מינוי שופטים, אך הוא לא מעוניין להביא לפגיעה במערכת. לכן, השופטים הממונים בעת הזו יהיו כאלה שהוועדה מסכימה עליהם מקצה לקצה.

עמדתו של לוין באה באופן רשמי במסגרת תגובה לעתירת ארגון לביא על התנהלות הוועדה לבחירת שופטים במינוי עובדי בית המשפט העליון לתפקידים שיפוטיים.

ממש לפני יומיים לוין הבהיר לבג"ץ, שחור על גבי לבן: "הרכב הוועדה לבחירת שופטים בעייתי ומביא לתוצאות לא מאוזנות והליכי המינויים לוקים בכשלים. ראוי לפתור את כלל הנושא בשינוי יסודי של הרכב הוועדה לבחירת שופטים ושל כלל דרכי עבודתה". חשוב להבין: יריב לוין לא משדר התקפלות מהרפורמה המשפטית בהחלטתו לאפשר מינוי שופטים. מבחינת לוין השינויים במערכת המשפט יתרחשו. ככל האפשר, כמו במינוי השופטים האחרונים, הדבר ייעשה בהידברות ובהסכמה רחבה.