אלוהיכם אינו אלוהיי. האם עמכם עודו עמי? דברים אלה מופנים אל החרדים, במסגרת הדיונים על חוק הפטור מגיוס. הם נאמרים מפי אתאיסט, שנפרד מהדת היהודית שאותה הוא רואה כמורשת אבותיו, כחלק מההיסטוריה שלו, אך לא כאמונתו; ושואל את עצמו אם מי שביודעין ובכוונה, תוך שימוש בדת, מנתקים את עצמם מהמאמץ הלאומי שנכפה עלינו במלחמה הנוכחית, בצפון ובדרום, שייכים עדיין לאותו עם אשר אליו הוא משייך את עצמו.

ביקורת חריפה נגד המדינה: "גוררת רגליים" בנושא חוק הגיוס
בין השורות: המשמעות האמיתית של תגובת הממשלה בבג"ץ גיוס החרדים

אני מכיר בחשיבותה ההיסטורית ובתרומתה של הדת היהודית לגיבוש העם, אך סבור שזמנה עבר (כזמנה של כל דת אחרת) לנוכח ממצאי המדע, וכי העם המתגבש בישראל מתגבש בהתאם למאפיינים הלאומיים של היהדות. במדינת ישראל מתגבש מתוך העם היהודי עם ישראלי חדש. קשרים היסטוריים רבים קושרים אותי אל אבות אבותיי אשר חיו בארץ ישראל במשך למעלה מ־1,500 שנה - ואף אחר כך.

קשרים רבים קושרים אותי גם ליהודי הגולה, שממנה עלו הוריי, קשרים שגם מוכחים גנטית. בכוח הקשרים ההיסטוריים והגנטיים, ובזכותה של התנועה הלאומית היהודית - הציונות - אני חי כאן ושייך לכאן.

זה ארבעה חודשים שישראל נתונה במלחמה. רוב הישראלים התגייסו בלב שלם למלחמה זו, היהודים - וגם חלק מערביי ישראל. מגזר אחד מקרב עמנו - המגזר החרדי - החליט ברובו הגדול שהוא אינו משתתף במלחמה, וגם אם זו מלחמת קיום - הוא מעדיף שבניו ילמדו תורה.

העובדה שיש בקרב החרדים מיעוט של מתנדבי זק"א נפלאים ומיעוט קטנטן של מתנדבי גיוס אינה משנה את התמונה. הם אומרים שהמלאכה הזאת היא לנו, ולא להם. עלינו לסרב לכך שיהיו מי שמעדיפים לחיות בזכות בנינו שיקיזו את דמם, ועל חשבון עמלנו.

נקהה את שיניהם בחוק שיוכל לקבוע שמי שלא ישרת שירות צבאי או לאומי - לא יראה אגורה מהמדינה. ערבי ויהודי כאחד. הוא לא יהיה זכאי לא למלגת לימודים, לא להנחה בדיור, לא לקצבת ילדים, לא לקצבת זקנה ואפילו לא לקצבת קבורה.

אך השאלה שאני שואל גדולה מעניין הגיוס - אם כי משתקפת בו: העודנו עם אחד? ככל שיבדלו החרדים את עצמם משאר העם ויעדיפו לימוד תורה על לחימה, כך תקטן הנכונות שלי לראות בהם בני עמי. מכורח הנסיבות יהיו כאן שלושה עמים: העם הישראלי החדש - צאצאי בני ישראל ויהודי הגולה החיים בארץ, עובדים ונלחמים עבורה - אשר יהווה את הרוב הגדול של אזרחי המדינה, ושאליו ישתייכו גם כל ה"רות המואביות" וה"רות החרדיות" שבניהן יתגייסו ובכך יסללו את דרכם אל העם החדש.

לצדם יחיו בנפרד שני מיעוטים בדלניים גדולים: החרדים הלא משרתים והערבים הלא משרתים. החלוקה הזו תיעשה מאליה, בתהליך היסטורי שהמלחמה מאיצה. בידכם הבחירה.