אין מקום אידיאלי בעולם, ואומנם גם עכו אינה עיר אידאלית ואף אינה אוטופית. ובכל זאת, בטוחני שעירי הכה יקרה ללבבי תצלח את המשבר שנפל עלינו אתמול ותשוב במהרה להיות עיר המסמלת את שותפות החיים, כפי שהתנהלה ללא רבב במשך העשור האחרון. כמו בכל קהילה הטרוגנית, מתגלעים מדי פעם משברים שיש לטפל בהם באופן שעכו השכילה לטפל לאורך השנים. הזכור לרעה מכל היה משבר יום הכיפורים הידוע לשמצה שפרץ בשנת 2008, וממנו צמחה שכנות אמיצה אף יותר בין היהודים לערבים בעיר.
לפיכך בטוחני שבהנהגתם של ראש העירייה שמעון לנקרי, השייח'ים, הכמרים והרבנים, נשכיל להוביל, ברגישות, בסובלנות ובפעלתנות מחודשת, את היחסים ולהשיבם לתיקונם. בעקבות בשורת איוב שהגיעה לאוזני יצאתי לעיר לבדוק את הדופק שלה. תתפלאו לשמוע ולקרוא: דאגה נראתה למרחוק, מיהודים ומערבים. שני הצדדים, כמעט ללא יוצא מן הכלל, נשמעו חרדים שמא מדובר חלילה בפיגוע מכוון. כולם נשאו תפילה חרישית שמדובר בתאונה או בהתפרצות אמוק שאין בינה לבין פיגוע נתעב כל קשר. מרקמי החיים המשותפים בעכו הם כה חזקים, שאפילו פיגוע, כהגדרת המשטרה, אין בכוחו להעיב עד כדי משבר על היחסים. 
ברור שגם בעכו, בבתים, בחוגים ובבתי הקפה, מתנהלים ויכוחים אידיאולוגיים. ברור שגם בעכו פעורה תהום בין מאוויי הערבים הפוליטיים־מדיניים לבין מאווי היהודים. אלה ויכוחים שלעולם יוותרו מחלוקות קשות לגישור, ויש כאלה שיאחזו בפערים הסוציו־אקונומיים בין אוכלוסייה חלשה לבין אוכלוסייה חזקה כדי לאשש את טיעוניהם. 

יש שיאמרו: ישראל, במדיניותה, היא מדינה גזענית שמנציחה את המצב ומייצרת בכך אווירה גבוהה של מתח. אך עכו בהתנהלותה היומיומית מגלה רגישות בלתי פוסקת שמא הוויכוחים האלה יחלחלו ויזלגו למרקם היחסים, והיא מיטיבה לחצוץ בין שדרת החיים האזרחית לבין סוגיות לאומיות! בעכו חוגגים יחדיו, מכבדים את חגיו ומועדיו של האחר, צולחים משברים, מתדיינים בלשכת ראש העירייה ובתחנת המשטרה, שלא לדבר על שיתופי פעולה פה ושם במערכות החינוך. גם כשחג המוסלמים הצטלב עם יום הכיפורים שילבנו ידיים והשכלנו לכבד את האחר - היהודים בדממתם והמוסלמים בחגיגתם. כך בונים מודל של חיים משותפים לדוגמה.
ברור שאתגרי החיים המשותפים מציגים בפנינו רף גבוה פעם אחר פעם, אבל תשתית ערכית ושיתוף פעולה ואמונה רבת עוצמה ואמיתית הם מרשם שבזכותו נמצא את המזור, גם אם הפעם מדובר במחלה ארורה מבחינת האפקט שלה. אסור - וזהו קו אדום ברור שאינו משתמע לשתי פנים - אסור שאפילו תסכול וזעם יובילו למעשה שיש בו כדי ליטול את חייהם של חפים מפשע. אני מתפלל להחלמה מהירה של הפצועים ומייחל לכך שהשכל הישר ישוב ויגבר ונשוב למסלול חיינו הרגיל.