קצת הרחקנו לכת בכל הקשור לאי־הארכת תקופת כהונתו של מפכ”ל המשטרה רב ניצב רוני אלשיך. קשה להתעלם מהעובדה שתשומת הלב לאי־הארכת תקופת כהונתו הוסבה כמעט כולה לשאלה מה היה חלקו או מה הייתה עמדתו בכל הקשור לחקירות המתנהלות בעניין ראש הממשלה.

הסברה הרווחת היא שההחלטה שלא להעניק לו שנת כהונה נוספת נובעת מכך שהוא תמך בהמשך החקירות, במקום לבלום אותן. אך זוהי שגיאה גדולה מאוד. שום מפקח כללי של המשטרה לא יעז להתערב במהלך החקירות הפליליות המנוהל על ידי אגף החקירות במשטרה. המשטרה אינה מקום השומר על סוד. כל מעורבות שאינה כשורה בחקירות, צפוי שתצא לתקשורת. אם מפכ”ל של המשטרה יעז בצורה כלשהי להתערב במהלך החקירה ולתת הוראות פנימיות, אם על מנת להאיץ את מהלך החקירה או על מנת לבלום או להכשילה, יצלבו אותו בתוך זמן קצר. שום מפכ”ל שפוי לא יעז לעשות זאת. מאחר שהמפכ”ל הנוכחי אלשיך אינו נחשד באי־שפיות, הוא בוודאי ובוודאי לא עשה זאת.

מבחן ההצלחה האמיתיעלינו להפנים אחת ולתמיד שלא המפכ”ל הוא הקובע את המשך או אופי דרכי החקירה במשטרה. הדבר מצוי בסמכותו הבלעדית של אגף החקירות. העיסוק במעורבות המפכ”ל בנושא האמור מסיט אותנו מן העיקר. מה שאנו צריכים לבחון, באחריות ציבורית ולאומית, הוא מה הייתה תרומתו של המפכ”ל במשך שלוש שנות כהונתו למאבק בפשיעה ובתאונות הדרכים; וכיצד הוא הוסיף להגברת הביטחון האישי של תושבי המדינה. זהו עיקר תפקידו. ועל פי הישגיו או אי־הישגיו בתחום זה, צריך לשפוט את הצלחתו או אי־הצלחתו.

כשאני שואל ידידות וידידים, באופן מקרי לחלוטין, שאלה מאוד פשוטה: מתי לאחרונה הם ראו שוטר ברחובות העיר, התגובה הראשונית היא מבוכה קלה. רק לאחר התפכחות מהירה ישיבו לי כולם שהם ממש לא זוכרים מתי ראו שוטר במדים בחוצות העיר, חוץ מאשר לעתים רחוקות ניידות משטרה בתוך הערים. משטרת ישראל טרם השכילה לעשות את השימוש הנכון, היעיל והאפקטיבי בכוח האדם העומד לרשותה. ברחובות הערים אין מספיק שוטרים. נאלצנו להקים משטרות עירוניות ולהטיל אגרה מיוחדת לצורך הקמתן; וגם ניידות אלה לא תורמות מספיק לביטחון האישי.

יותר מדי שוטרים יושבים במשרדים ובמפקדות. שם הם עתירי כוח אדם. שם מנהלים חקירות וממלאים טפסים לרוב. אבל מעט מאוד, אם בכלל, מכוח משטרה יוצא לשטח כדי להגן על תושבי המדינה ועל רכושם. איפה הוקם לאחרונה מארב יזום של משטרה נגד גנבי רכב? או מארבים יזומים נגד הפושעים המתפרצים לדירות מגורים? מי שיטייל בכמה מערי אירופה, סין או ארצות הברית יבחין מהר מאוד בצמדי שוטרים הרכובים על אופניים. זהו כלי שקט ויעיל, והוא מאפשר למשטרה להגן על הציבור ולמנוע עבירות. תפיסת העבודה במשטרת ישראל הייתה תמיד ועדיין נשארה חקירת עבירות ופשעים לאחר ביצועם, ולא פריסת הגנה נגד ביצוע העבירות.

כן, המשטרה מפגינה נוכחות במקומות שבהם יש אירועים ציבוריים כמו הפגנות, או ריכוז מיוחד של ציבור, אבל לא בפריסת הגנה על תושבי המדינה או רכושם בשגרת החיים. 

הכותב הוא נשיא איגוד לשכות המסחר