שירות לציבור: אם זה לא היה ברור עד עכשיו, אז הדוח הקשה של הוועדה המקצועית, בראשות האלוף במיל’ רוני נומה, לבדיקת נתוני הגיוס הכוזבים של החרדים, שפורסם לפני כשבוע וחצי, מוכיח שוב עד כמה נדרשת בחינה מחודשת, ויותר מכך פעולה, בהקשר לחוק לגיוס חרדים ולאופן גיוסם לצה"ל בפועל.

הנתונים שהצבא פרסם לאורך השנים הציגו תמונת מצב שקרית ששיעור המתגייסים התרחב, ולמעשה רק דשדשנו סביב מספר קבוע ומוגבל לאורך שנים. בספירה נכללו גם יוצאים בשאלה, נוער שנשר מהמגזר החרדי.

הכשלים החמורים מלמדים שהסתמכות על יעדים בלבד בגיוס חרדים יצרה נזק חמור. בנוסף על עיגול המספרים היא הביאה למאמץ לגיוס חרדים בגילים מבוגרים, הכרוך בעלות משמעותית לצה”ל וביצירת תנאים לא שוויוניים לעומת יתר המתגייסים. בל נשכח כי הרצון לעמוד ביעדים יצר התנגדות להורדת גיל הפטור בצמרת הצבא.

חרדים בלשכת גיוס (צילום: אוליבייה פיטוסי, פלאש 90)חרדים בלשכת גיוס (צילום: אוליבייה פיטוסי, פלאש 90)


המסקנות המתבקשות מהדוח המטלטל הן כי על מנת לגרום לחרדים נוספים להתגייס יש להציע דרכים אפקטיביות לכך, ומנגד, לפטור את רוב החרדים שאין פוטנציאל לגייסם, בגיל שבו יוכלו להשתלב בהכשרה מקצועית ובתעסוקה איכותית. כדי ליצור שינוי רדיקלי בעניין, מציע מתווה המכון הישראלי לדמוקרטיה מודל גיוס חדש לצעירים החרדים. לפי המודל המוצע, חוק הגיוס החדש יכלול הגדרה ברורה לשאלה “מיהו חרדי”. שינוי כזה יגרור אומנם דיווח על מספר מתגייסים נמוך מהקיים, אך מטרת החוק איננה לגייס את “יוצאי המגזר החרדי”. האם אנחנו מעדיפים להמשיך לעצום עין ולעבוד על עצמנו שהחרדים מתגייסים בהמוניהם? כנראה שלא.

לא הרבה זוכרים שאחת הסיבות שבגללה הלכנו לבחירות היא אי־העברת מתווה הגיוס של משרד הביטחון בכנסת לפני למעלה משנה. המתווה הציע לראשונה סנקציות כלכליות על הישיבות במקרה של אי־עמידה ביעדים, אולם יש למקד את הסנקציות בבני גילם של המועמדים החרדים לשירות, ולהעמיד אותן על רף גבוה למקסום האפקט.

השינוי המשמעותי ביותר קשור לגילי המועמדים לגיוס. לפי המתווה, גיל החרדים המיועדים לשירות ביטחון מלא, ללא הגמשת תנאי השירות והתגמול עליו, יעמוד על 21־18. במקביל, יש להעלות את התגמול לכלל הצעירים המשרתים. ניתן יהיה לגייס בהיקף מצומצם גם חרדים בגילים מבוגרים יותר למקצועות נדרשים בצה”ל, אך זאת רק על פי צורכי הצבא ושיקולי עלות־תועלת.

הפגנת חרדים בירושלים נגד הגיוס (צילום: אבשלום ששוני)הפגנת חרדים בירושלים נגד הגיוס (צילום: אבשלום ששוני)


בהתאם לכך, גיל הפטור משירות צבאי ירד מ־24 ל־21. הלומדים בישיבות יחויבו בתקופת לימודים של שלוש שנים, לעומת תקופת שירות בצה”ל של שנתיים וחצי בקרב גברים מהאוכלוסייה הכללית החל מהקיץ הקרוב. וכך, בהגיעם לגיל 21, כאשר רובם עוד לא נשואים, הם יקבלו פטור משירות צבאי ויוכלו לפנות להכשרה מקצועית הולמת ולתעסוקה.

מודל הגיוס המוצע יגדיל את מספר החרדים המשרתים בשירות איכותי, לצד מתן אפשרות לשילוב החרדים הלא־מגויסים בשוק העבודה הישראלי בגילים צעירים, לטובתם ולתועלת החברה כולה. ויפה שעה אחת קודם. 

הכותב הוא ראש התוכנית לחרדים במכון הישראלי לדמוקרטיה