בימים כתיקונם, בתמונות החגיגיות בגנים ובבתי הספר המתפרסמות ב־1 בספטמבר היינו רואים את שר החינוך, ראשי עיריות ומועצות ניצבים בחליפות ובחיוך רחב, וילדות וילדים נרגשים עומדים לצד מורה גאה. אך לא הפעם; שנת הלימודים הקרבה אינה דומה לשום דבר שהכרנו בעבר. בצל המאבק בנגיף קורונה, חלק מהתלמידות והתלמידים ילמדו בקפסולות, ואחרים בלמידה מרחוק. המפגשים הכלל בית־ספריים לא יתקיימו, והתלמידות והתלמידים יחויבו בריחוק זה מזה.

רק ימים יגידו אם משרד החינוך נערך כהלכה לשנת לימודים מאתגרת זו, אבל אני מציע לראות במתכונת הלמידה הייחודית של השנה הנוכחית לא רק אתגר, אלא גם הזדמנות. הקורונה היא לא רק צרה ובעיה שעלינו להתמודד איתה; כשהקורונה מחייבת אותנו לצעוד בדרכים פחות מוכרות, היא מאפשרת לנו ללמוד על מערכת החינוך דברים שלא ידענו. כך היא מאיצה תהליכים חינוכיים ומציידת אותנו בכלים חדשים לעתיד.

ראשית, הקורונה נתנה תנופה אדירה לתהליך המחשוב של מערכת החינוך. אם עד המשבר, הפוטנציאל של הטכנולוגיה בשירות ההוראה והלמידה מומש באופן מצומצם בלבד, כעת כבר התגברו רוב הגננות, המורות והמורים על האתגר החשיבתי, הכירו יישומים וכלים וחוו באופן אישי את ההזדמנויות שיש בלמידה מתוקשבת. דפוסים שאימצה מערכת החינוך בתקופת הקורונה יישארו איתה גם לאחר שהקורונה תיעלם.

שנית, הקורונה חייבה את מערכת החינוך לטפח לומד עצמאי של ממש. שנים רבות מדברת מערכת החינוך על הכוונה עצמית בלמידה, אך למידה מהבית, כשהמורה אינו נמצא לצד התלמיד, היא ללא ספק מדרגה חדשה של עצמאות, שלא הכרנו עד היום. מערכת החינוך מבינה כעת שתלמידות ותלמידים יכולים לנהל את הלמידה של עצמם, ותתבסס על ההבנה הזו גם כשהקורונה תחלוף מהעולם.

שלישית, בתקופת הקורונה חידדה מערכת החינוך את סדרי הקדימויות שלה. כשמלמדים רק חלק מהמקצועות ומספיקים רק חלק מהחומר, חייבים להבחין בין עיקר לטפל, בשל העובדה ששעות ההוראה מתכווצות משמעותית ביחס לשנים קודמות. יותר מכך, הקשר האישי בין מורה לתלמיד, שבשנים רגילות נרקם אולי מבלי משים, קיבל בימי הקורונה תשומת לב רבה, שבוודאי תישמר גם בעתיד.

נאחל לכל התלמידות והתלמידים, יחד עם הגננות, המורות והמורים, שנת לימודים פורייה ומהנה, שתהיה בוודאי מאתגרת, אך באותה נשימה גם מצמיחה. 

הכותב הוא נשיא המכללה האקדמית לחינוך "חמדת הדרום" בשדות נגב