בבית המשפט הסתיימה עדותו הראשית של עד התביעה, מנכ"ל וואלה לשעבר, אילן ישועה כאשר ברקע ממשיכות לרחף שאלות לגבי מעמדו של העד. אם ניתן לומר דבר סיכום אחד על עדותו הראשית הוא שישועה לא קשר את בנימין נתניהו לכל קשר לא תקין לכאורה ביחס לפרסומים. גם לאחר ימי עדות ארוכים, לא נשמעה כל אמירה מצידו של ישועה לגבי ידיעה ממשית שלו לגבי לחץ כלשהו מצידו של נתניהו באופן אישי וגם כיום עדיין לא נקשר החוט המקשר בין עדותו של ישועה לנתניהו.

כאשר בוחנים בדקדוק את עדותו של ישועה, ניתן ללמוד כי זה לא ניהל כל קשר ישיר מול נתניהו ועל כן לאמרותיו אין כל פגיעה ראייתית בהגנתו של נתניהו. טענת ההגנה שנטענה שוב ושוב במהלך הדיונים היא כי אילן ישועה, הגם שלא הוכרז כעד מדינה עם הסכם הטבות מסודר, ראוי להתייחסות מיוחדת כאילו מדובר בעד מדינה.

אם ננתח את מעמדו של אילן ישועה כדי להבין את הסיטואציה בה הוא עמד במסגרת חקירותיו במשטרה, ניתן בהחלט להגיע למסקנה כי גם לפי עדותו כפי שנשמעה בבית המשפט לא פעם ולא פעמיים, הוא פעל מספר לא מועט של פעמים מתוך הבנה שהוא משתף פעולה בביצוע מעשה אסור.

ובכן, אם ישועה פעל, לשיטתו, מתוך ידיעה כי הוא מבצע יחד עם הזוג אלוביץ ובהנחייתם, מעשים אסורים, הרי שגם לפי שיטת הפרקליטות והתזה הפלילית אשר על פיה הואשמו בני הזוג אלוביץ, היה על המשטרה לכל הפחות לחקור את ישועה תחת אזהרה כחשוד בפלילים. פסיקת בתי המשפט קובעת כי אדם לא חייב להיות עד מדינה מוכרז באופן ברור כדי לקבל את המעמד המיוחד ומספיקה ההוכחה כי אדם קיבל טובת הנאה מסוימת כנגד מסירת עדותו המפלילה.

ואם נשאל את השאלות הבסיסיות – האם אילן ישועה קיבל טובת הנאה בכך שלא נחקר תחת אזהרה כחשוד,  לא נעצר כמו בני הזוג אלוביץ וכפועל יוצא לא "זכה" בכתב אישום כשותף לעבירה – ברור שהתשובה לכך היא חיובית ועל כן, באופן מתבקש, אילן ישועה חייב לקבל יחס מיוחד של מי שקיבל טובות הנאה כנגד עדותו המפלילה.

התוצאה המעשית של הפיכת עד רגיל לעד מדינה בפועל היא שעל מנת שבית המשפט יוכל לקבל את עדותו היא צריכה להיבחן בשבע עיניים ובזכוכית מגדלת מיוחדת וזאת בנוסף לדרישת ראיות נוספות שאינן קשורות לעדותו. במסגרת חקירתו הנגדית תנסה ההגדה לעמת אותו, בין השאר, עם העובדה שלא  נחקר תחת אזהרה ולא היה חלק ממארג החשודים בתיק וזאת כדי לבחון את הסיטואציה בזמן מסירת העדות במשטרה.

גם אם ישועה חוזר ואומר כי בני הזוג אלוביץ ביקשו ממנו לפרסם כתבה מסוימת או להשמיט כתבה אחרת, הרי שלא ניתן לקבוע מתוך עדותו כל ממצא לחובת נתניהו ועל כן, תיאלץ הפרקליטות להמשיך בסגירת הפאזל הראייתי באמצעות עדים נוספים על מנת להוכיח את הקשר לנתניהו. ההגנה מצידה ביקשה לבטל דיונים קרובים, זאת על מנת להיערך לחקירתו הנגדית של ישועה גם בהתבסס על חומר נוסף שהועבר לידיה ובית המשפט קיבל חלקית את הבקשה וביטל מספר דיונים קרובים.

החקירה הנגדית בוודאי שלא תהיה נוחה לישועה והוא יתמודד עם שאלות לא פשוטות.