ההחלטה על מתן המנה השלישית של החיסון נגד קורונה לבני 50 ומעלה היא טובה - ובתנאי שלא ייגרע דבר מהקשב הלאומי ומהמאמץ של קופות החולים להמשיך להגיע בכל דרך לחסן את מיליון האזרחים שלא קיבלו עד כה את שתי המנות הראשונות, ואת בני ה־60 ומעלה שהסיכון שלהם לחלות ולהתדרדר למצב קשה רב יותר. 

חשוב שהללו יקבלו את החיסון השלישי בקדימות, יחד עם מדוכאי החיסון. המתנגדים להורדת גיל החיסון השלישי מעלים טענות שמחייבות התייחסות. טענת־העל היא שמינהל התרופות והמזון האמריקאי (FDA) עדיין לא אישר את ההתוויה הזו. 

להזכירכם, FDA אינו גוף רגולטורי עולמי, הגם שהוא משמש בדרך כלל כארגון ייחוס בתהליך רישום של תרופות בישראל. עם זאת הוא לא מחייב ולא אוטומטי.

טענה אחרת מתייחסת לכאורה להיעדר ניסיון מספק של היעילות ותופעות הלוואי של החיסון השלישי.  כל הנתונים שהצטברו עד כה, מלמעלה מ־700 אלף חיסונים שניתנו לבני 60 ומעלה, מעידים שתופעות הלוואי מזעריות ברוב המקרים. מובן שחייבת להינתן תשומת לב מיוחדת לתופעות אלרגיה נדירות, שבהן יש לטפל במהירות. 

בשיקולי ניהול סיכונים אישי ולאומי ניתן לומר בביטחון שרבה התועלת מהנזק. אין ברירה: אנחנו נמצאים בזמן הפציעות, ורק מאמץ־על של כל הגופים הרפואיים - ובעיקר קופות החולים, שהוכיחו את עצמן במבצע החיסון המדהים שביצעו - יחד עם שמירה קפדנית על ההנחיות, ימנעו מאיתנו תחלואה בלתי נסבלת. 

זכרו: מי שיקפיד לקיים את ההנחיות, בסיכוי רב לא יחלה. לכו להתחסן. עוד היום.

הכותב הוא יו"ר אסותא לשעבר ומנכ"ל משרד הבריאות לשעבר