פסיקת בג”ץ שניתנה לאחרונה, שלפיה לא ניתן לשלול זכויות מהורה לא ביולוגי בשל פרידה מבן הזוג שהוא גם ההורה הביולוגי של הילד, הייתה אמורה להיות המובן מאליו. הורות איננה ואסור שתהיה מוצר עובר לסוחר. ברגע שאדם תובע את זכותו להיות הורה על פי דין או כדרך הטבע, אין דרך חזרה. הורה שמשתמש בילדיו ובהורות כקרדום לחפור בו אל מול בן זוגו לשעבר, איננו מבין את עוצמתה של האחריות ההורית. לתפיסתי, נשאלת השאלה אם הוא עצמו ראוי להורותו. 

"מגיעה לנו הזכות להיות מי שאנחנו": קמפיין גאה הופץ לראשונה ביישובים ערבים
המצב האבסורדי מפלה אמהות לסביות ללא שום היגיון נראה לעין | פרופ' רפי קרסו

בג”ץ נדרש לנושא בעקבות שני מקרים של הורים ביולוגיים מהקהילה הלהט”בית, שביקשו לשלול או למנוע מבני זוגם לשעבר צו הורות על ילדיהם. העתירות האלו יש בהן משום ניסיון להסיג לאחור עשרות שנים של מאבק להט”בי לשוויון, כי הן מבקשות להגדיר את ההורות הלהט”בית כנחותה כביכול מזו ההטרוסקסואלית. הורות על תנאי, כל עוד שני ההורים מחבבים זה את זה. אותם הורים להט”בים שעתרו לבג”ץ בניסיון לבטל את הורות בני זוגם לשעבר - עלולים לפגוע בזכויות הקהילה. לא מדובר רק בדרישה לא מוסרית אשר פוגעת בילדים, אלא בכזו שיש בה משום הכרזה על כך שהורות להט”בית לעולם לא תהיה שוות ערך למקבילתה ההטרוסקסואלית. ההכרזה הזו מנוגדת לאמונתם וערכיהם של הורים להט”בים.

יש לקהילה הלהט"בית עוד כברת דרך ארוכה לעשות עד להגעה לשוויון המלא והמיוחל. הכלים המשפטיים הם חלק בלתי נפרד מהמאבק, אבל לצד התועלת, שימוש לא נכון בהם יכול גם לגרום נזק גדול.

ימים ספורים לאחר שבג"ץ דחה את העתירות בדבר שלילת צו ההורות, התקבלה פסיקה אחרת, שמחייבת הוצאת צו שיפוטי לפני רישומה של לסבית, שאינה הורה ביולוגי, כאמו של היילוד. העתירה, שהוגשה על ידי זוג אמהות לסביות, ביקשה להשוות את מעמדן לזה של זוגות הטרוסקסואלים שלא נדרשים בהוצאת צו הורות. בעצם דחיית העתירה הנציח בג"ץ את השוני המעמדי בין זוגות להט"בים וזוגות הטרוסקסואלים; שוני שמגישות העתירה הזו ביקשו להיאבק בו בשעה שמגישי העתירה לביטול צווי הורות ביקשו לנצל.

המאבק הלהט"בי לשוויון הוא חשוב לעתידה של ישראל כמדינה חופשית ושוויונית, יש להישמר שלא להקריבו על מזבח אינטרסים וטינות אישיות.

הכותבת היא מייסדת ארגון "משפחה חדשה"