ההודעה על דחייה בפתיחת שנת הלימודים האקדמית, שהייתה אמורה להיפתח היום (ראשון) אך נדחתה לחודש הבא, שימחה סטודנטים ואנשי צוות רבים - שחייהם מושפעים מהמלחמה בצורה כזו שלא מאפשרת להם להתפנות ללימודים. מדובר, בין היתר, במשרתי המילואים ובאלו שעובדים בגופי הביטחון השונים, במפונים הרבים מבתיהם, באלו שאיבדו את יקיריהם ובאלו שמצאו את עצמם לבד בבית עם ילדים נטולי מסגרות - כשההורה השני נמצא במילואים.

אוניברסיטת בן גוריון בנגב מקימה קרן סיוע לסטודנטים וסגל
"גילו את הפנים המכוערות שלהם": מתיחות שיא בין סטודנטים יהודים וערבים בטכניון

לצד ההחלטה של מרבית המוסדות לדחות את פתיחת השנה לחודש דצמבר, ישנם כמה שבחרו שלא לעשות זאת, כל מוסד מסיבותיו שלו, כאשר בחלק מהמקרים מדובר במוסדות אקדמיים שמציעים מסלולים מיוחדים לכוחות הביטחון.

בתגובה לכך, הפורום הארצי של סטודנטים משרתי המילואים בישראל, יחד עם פורום משרתי המילואים, פנה במכתב למוסדות המדוברים - הקריה האקדמית אונו, המכללה למנהל, המרכז האקדמי פרס, המכללה האקדמית נתניה, המרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.

מערך המילואים במלחמת 'חרבות ברזל' (צילום :דובר צה"ל)

ניר טור, סטודנט לתואר שני באוניברסיטת בר אילן, שהודיעה שתדחה את פתיחת שנת הלימודים לחודש הבא, ומוביל הפורום הארצי של סטודנטים משרתי המילואים בישראל, התייחס למצב בשיחה עם מעריב: "אנחנו מעריכים שהסיבה שהמכללות שאינן מתוקצבות בחרו לפתוח את שנת הלימודים בחודש נובמבר היא רצונם בהגדלת מספר הסטודנטים שנרשמים ללימודים, שכן אלו שילמדו במוסדות הללו, ואינם משרתים במילואים, יוכלו להתחיל ללמוד מוקדם יותר בעצם, וישיגו כך יתרון על פני האחרים. הדבר פוגע במשרתי המילואים שפשוט לא מקבלים מענה וסיוע".

"כל כך הרבה ישראלים פשוט לא יכולים, בגלל המלחמה, להתחיל את שנת הלימודים בנובמבר, ואולי גם בדצמבר, דבר שיוביל לכך שהם ייצברו פערים גדולים מו הסטודנטים האחרים", הדגיש. "בעצם, מי שיחזרו לספספל הלימודים רק בסוף סמסטר א' לא יוכלו להשלים את כל הפערים שיווצרו, וייאלצו לפספס את תקופת המבחנים של סמסטר א'. אני לא מבין איפה הסולידריות פה? סטודנטים שנמצאים בחזית ומסכנים את חייהם נפגעים בצורה משמעותית, כאשר מבקביל ישנם סטודנטים בתחומים מעשיים כמו רפואה ועריכת דין - שצריכים להגיע גם לראיונות, התמחויות והשתלמויות שונות, גם להם לא נמצא שום פתרון".

אתם יודעים להעריך בכמה מדובר?
"אני מעריך שהמספר הכולל של סטודנטים וצוותי הוראה שלא יוכלו לפתוח את השנה החדשה עומד על כ-200 אלף פלוס מינוס. אני כולל פה גם כוחות הביטחון ומשרתי מילואים, גם מפונים ופצועים וגם כאלה שבני הזוג במילואים. מדובר בספקטרום רחב למדי של אנשים, לא משנה איפה הם גרים. איך אפשר להתחיל את השנה ככה? בנוסף, מלגות רבות נעצרו כך שלסטודנטים אין איך לשלם על הלימודים".

חשבתם על פתרונות אפשריים?
"כן. בין היתר - סמסטר קיץ במימון של המוסדות האקדמיים והמדינה, כאשר כולם ייכנסו פה מתחת לאלונקה ויידחו את הלימודים לדצמבר. נוצר פה אי שיוויון דרמטי וצריכים למצוא פתרונות ולקבוע נהלים והחלטות לכל המוסדות האקדמיים בארץ".

בתוך כך, חברי ועדת החינוך של הכנסת קטי שטרית, משה טור-פז, אוהד טל ואפרת רייטן הגישו בקשה לדיון מהיר בנושא: היערכות ומוכנות האקדמיה לפתיחת שנת הלימודים האקדמית, בהתאמה למשרתי המילואים. בפנייתם נכתב: "על אף המלצת המל"ג והחלטת האוניברסיטאות לדחות את תחילת שנת הלימודים ולהציע השלמות בסמסטר קיץ ללא עלות, חלק מהמכללות האקדמיות החליטו להקדים את שנת הלימודים. זאת, תוך התעלמות והיעדר מענה לסטודנטים המשרתים במילואים. מצב אבסורדי זה, מייצר פגיעה דווקא באלו אשר נשלחו לשמור על ביטחוננו בעת קשה זו. סטודנטים הנמצאים בשטח אינם יכולים לצפות בהרצאות המוקלטות מרחוק ובוודאי שאינם זמינים לעשיית מטלות וקשב לימודי נצרך".

"אי לכך, אנו מבקשים מהמל''ג לאכוף באופן אחיד את ההחלטה על דחיית שנת הלימודים, עד לשחרורם של רוב משרתי המילואים והרגעת מצב הלחימה. לרבות סנקציות אקדמיות על מכללות שיפרו הנחיה זו. אנו מבקשים לקיים דיון דחוף בוועדת החינוך בשיתוף המל''ג ונציגי האוניברסיטאות והמכללות, על מנת לבחון את המוכנות המותאמת לשנת הלימודים האקדמית, כך שתכלול התאמה והבנה למצבם של משרתי המילואים וכוחות הביטחון", הוסיפו.

סטודנטים באוניברסיטת בר אילן (צילום: פיית בגינסקי)
סטודנטים באוניברסיטת בר אילן (צילום: פיית בגינסקי)

מהמל"ג נמסר בתגובה: מועד פתיחת שנת הלימודים היא החלטה הנמצאת תחת הסמכות של כל מוסד ומוסד. יחד עם זאת, המל״ג בקשה מכל  המוסדות האקדמיים לעדכן את הסטודנטים לפחות שבועיים קודם למועד. בנוסף המוסדות אחראים להבטיח כי לא תהיה פגיעה ברמה האקדמית הנאותה של הלימודים, ולצורך כך יקיימו את ההשלמות וההתאמות הנדרשות ואת אופן הערכת הסטודנטים, ויעדכנו בכך את כלל הסטודנטים והמל״ג. זאת לצד המענים שיוצעו לסטודנטים המשרתים במילואים, לבני / בנות זוגם, לסטודנטים ביישובים המפונים ולסטודנטים ממשפחות בקרבה ראשונה של נפגעי פעולות האיבה במלחמה. לאחר סיום המלחמה, לצורך הבטחת רמה אקדמית נאותה, יעבירו המוסדות לבחינת המל"ג, פירוט אודות ההשלמות וההתאמות שניתנו ויינתנו לסטודנטים.

יש לציין כי המל"ג גיבשה שורה של הטבות עבור סטודנטים המשרתים במילואים, בנוסף להטבות שכבר מעוגנות בהתאם להוראות סעיף 19א לחוק זכויות הסטודנט, שמכוחו קבעה המל"ג את כללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים), שהינם הכללים המחייבים את כלל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל:

1. הענקת 2 נקודות זכות בקורס בחירה מקורסי בחירה בתחום הנלמד או מקורסי בחירה כללים, לפי בחירת הסטודנט, בעבור ביצוע של 10 ימי מילואים לפחות בשנה (אף אם אינם ברצף), למשרתי מילואים פעילים הלומדים לתואר ראשון במוסד לימוד אקדמי.

2. זכאות למועד בחינה נוסף, בתוך 45 ימים ממועד הבחינה האחרון בקורס, או בסמסטר העוקב, לפי בחירת הסטודנט, לסטודנטים שנעדרו מהבחינות בשל שירות מילואים.

3. מתן אפשרות להאזנה או צפייה בשיעורים או קבלת סיכום כתוב של השיעורים, לסטודנטים שנעדרו מהלימודים בשל שירות מילואים. על המוסדות לפעול למציאת פתרונות לעמידה בהוראה זו בדרך טכנולוגית או בכתב, ובכלל זה באמצעות מתן פתרונות לסוגיית זכויות היוצרים, ככל שקימת.

חשוב לציין כי בכל מוסד אקדמי יש רפרנט בכיר לטיפול בסטודנטים המגוייסים למילואים, ואליו הם יכולים לפנות בכל מקרה ובעיה פרטנית - הרשימה המלאה מפורסמת באתר המל"ג.

בנוסף, המל"ג הקימה פורום חירום, בראשות פרופ' יוסי מקורי וחברים נוספים, בינהם גם נציג התאחדות הסטודנטים, אשר קשוב לצרכי המוסדות והסטודנטים ומקיים דיונים שוטפים איתם באשר לצרכיהם בעקבות מצב החירום, כדי להמליץ למל"ג על מענה רוחבי מתאים.