התאחדות הסטודנטים קראה היום (שלישי) לקבינט המלחמה לעצור את ה"כאוס ואי הוודאות הפוגעים בציבור הסטודנטיאלי וביותר מ-100 אלף סטודנטים וסטודנטיות אשר אינם יכולים לפתוח את שנת הלימודים כתוצאה מקריאה לשירות מילואים שלהם או של בני/ בנות זוגם, נפגעי השכול, חטופים, נעדרים וסטודנטים אשר פונו מביתם".

לידיעת הסטודנטים: שנת הלימודים נדחתה שוב - זהו התאריך החדש
בטנק, בתוך הרצועה: המפגש הלא שגרתי של שני המנהלים

במסגרת הפניה, דרשה ההתאחדות לייצר ביטחון כלכלי לכלל המוסדות האקדמיים ללא יוצא מן הכלל וזאת כדי לאפשר דחייה של תשלומי שכר לימוד ושכר דירה במעונות לציבור הסטודנטיאלי, באמצעות הענקת הלוואות ללא ריבית ובערבות המדינה לכל מוסד שיידרש לכך.

כאמור, היום הודיע ועד ראשי האוניברסיטאות על דחייה נוספת בפתיחת שנת הלימודים על שבעה מוסדות בלבד, מה שמעמיק את אי השוויון, חוסר התיאום והפערים במערכת ההשכלה הגבוהה כולה.

במכתב ששיגרה ההתאחדות נמסר: "מתוך השאיפה לקיים שוויון אקדמי, כלכלי, חברתי ונפשי ומתוך הרצון לחזק את חוסנה של מדינת ישראל ולגלות סולידריות עם הסטודנטים המשרתים בצה"ל ובכוחות הביטחון אנו דורשים משר החינוך ומקבינט החירום לפעול לתיקון תקנות לשעת חירום במצב הקשה ואף האבסורדי שנמצא לפתחנו". 

הם הוסיפו: "אנו פונים אליכם על מנת שתפעלו ותאפשרו במסגרת שינוי התקנות לשעת חירום, כי למל״ג תינתן הסמכות בשעה זו לקבוע נהלים גורפים בהיבטים האקדמיים בכל מוסדות ההשכלה הגבוהה, לרבות המערכת המתוקצבת ע"י משרד החינוך, ות"ת, משרד העבודה והרווחה והמוסדות הבלתי מתוקצבים וזאת הן בהיבטי פתיחת שנה"ל האקדמית והן בהיבטים נוספים".