כ-296 אלף תלמידים, המהווים כ-18% מכלל התלמידים בכיתות א-י"ב קיבלו שיעורים פרטיים בשנת 2017, כך מסרה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפרסמה היום (ראשון) נתונים על מעורבות הורים והצלחה בלימודים.

בלמ"ס ציינו, כי שיעור הילדים שקיבלו שיעורים פרטיים עולה ככל שהשכלת ההורים גבוהה יותר. כ-750 אלף תלמידים, המהווים 45% מהתלמידים בכיתות א-י"ב קיבלו עזרה בהכנת שיעורי הבית – 65% מהתלמידים בבית הספר היסודי, 43% מהתלמידים בחטיבות הביניים ו-22% מהתלמידים בתיכון. אך מצד שני, בין השנים 2017-2012 שיעור הילדים שקיבלו עזרה בהכנת שיעורי הלך וירד.

מרוב התלמידים (70%) מצופה על ידי ההורים כי ישיגו השכלה אקדמית, כאשר מתוכם הציפיה לתואר ראשון עולה מ-39% בשנת 2012 ל-48% ב-2017, בעוד שבציפייה לתארים שני ושלישי חלה ירידה קלה. עוד עולה מהנתונים, כי אימהות מקיימות שיחות עם ילדיהן בנושאי בית ספר בתדירות גבוה יותר מאבות, גם אלה שמועסקות במשרה מלאה.

בלמ"ס ציינו עוד, כי הנתונים מצעים על החשיבות שיש להשכלת ההורים ולשיעורים פרטיים על ההישגים בלימודים והדבר משתקף במבחני המיצ"ב. עוד עולה מהנתונים, כי בבית הספר היסודי שיעור המקבלים שיעורים פרטיים במתמטיקה ובאנגלית היה דומה – 6% ו-7% בהתאמה ואילו בבית הספר התיכון עלה שיעור המקבלים שיעורים פרטיים במתמטיקה לכדי 16%.

עוד נמצא בסקר, כי שיעור הילדים שקיבלו שיעורים פרטיים עלה ככל שההכנסה עולה וככל שהשכלת ההורים גבוהה יותר. שיעור הילדים שקיבלו שיעורים פרטיים גבוה יותר בקרב ילדים להורים אקדמאים (אחד מהם או שניהם), מאשר בקרב ילדים להורים שאינם אקדמאים.

ילדים להורים בעלי השכלה גבוהה מקבלים עזרה בהכנת שיעורי בית בשיעורים גבוהים יותר, לעומת ילדים להורים שאינם בעלי השכלה גבוהה. בבית הספר היסודי הפער ביניהם אינו כה גדול (71% לעומת 59% בהתאמה), אבל עם העלייה בדרג החינוך הפער הולך וגדל ומגיע לכמעט פי 3 במהלך התיכון.