הלימודים ישובו בהדרגה החל ממחר בבוקר (ראשון), לאחר כחודשיים של השבתה מוחלטת – כך הוחלט בישיבת ממשלה שנערכה אמש. הלימודים ישובו באופן הדרגתי מחר, אך לא תוגדר בהם חובת נוכחות מלבד לימודים לבחינות הבגרות. על אף החלטת הממשלה, מספר ראשי עיריות הודיעו כי לא יפתחו את מוסדות החינוך בתחומם.

כאמור, ביום שישי בבוקר התקיימה ישיבת ממשלה בראשות בנימין נתניהו ובנוכחות נציגות ממשרד החינוך, האוצר, הבריאות, המל"ל וגורמים נוספים. בדיון נבחנה יכולת ההיערכות הלוגיסטית של מערכת החינוך ונבחנו נתוני תחלואה. בדיון נבחנו גם ממצאי דוח גרטנר בנושא הדבקה בקרב ילדים ותמונת מצב בישראל ובמדינות אחרות.

בכדי לאפשר למערכת החינוך להיערך לוגיסטית לשיבה ללימודים הוחלט שהלימודים ישובו בהדרגה החל ממחר ועד ליום שלישי עבור השבים לשולחן הלימודים, וכי קבוצות תלמידים אשר לא שבות השבוע – ישובו בהמשך עד לתאריכים שייקבעו כדי להבטיח היערכות מתאימה. 

בדו״ח גרטנר לא עלו ממצאים חד משמעיים בדבר הידבקות ילדים. נכתב שם כי "פוטנציאל ההשפעה של פתיחת מערכת החינוך על התפשטות המגיפה עשוי להיות משמעותי, אך לא ניתן להעריכו בצורה וודאית בשלב זה. אנו ממליצים למקבלי ההחלטות לנהוג במשנה זהירות, ובשלב זה לבצע את פתיחת מערכת החינוך והחזרה ללימודים, באופן מדורג ובפריסה על פני זמן תוך כדי ניטור ובקרה". 

על אף שבמהלך השבוע שעבר הסתמנה חזרתם ללימודים של ילדי הגיל הרך ותלמידי כיתות א'-ג' בכדי להשיב את המשק לפעילות, עלתה התנגדות רבה בקרב ארגוני הגנים, המעונות והמשפחתונים בדבר סכנת הדבקה וקושי בשמירת הנחיות עם ילדים כה קטנים, ואכן הוחלט שלא להשיב אותם השבוע לפעילות אלא לדחות את ההחלטה בשבוע. עוד הסתמן בשבוע שעבר כי קבוצות הלימוד בבתי הספר לא ימנו יותר מ-15 מילדים, וכעת המספר עלה ל-17 לבקשת משרד החינוך ולאחר התנגדות של משרד הבריאות.

מי שישובו לשולחן הלימודים הם תלמידי כיתות א'-ג' ותלמידי כיתות י"א-י"ב. ההחלטה להשיב את תלמידי התיכון נועדה להכין אותם לבגרויות, שייערכו באופן מצומצם, ומפני שהם בגיל בו פשוט יהיה לשמור על הנחיות משרד הבריאות בפעילותם בתוך מוסדות החינוך.

עוד הוחלט כי תלמידי החינוך המיוחד ישובו לפעילות באופן מלא, ולא רק עד כיתות ג' כפי שתוכנן במתווה משרד החינוך בשבוע שעבר. בחינוך החרדי ישובו לשולחן הלימודים רק תלמידי כיתות ז'-י"א. תלמידי כיתות ד'-י' ישובו ללימודים במהלך החודש הקרוב. 

הורים רבים מחו לפני ישיבת הממשלה בנושא בדבר סכנת הידבקות מוסדות החינוך, ונכון לעכשיו, השיבה ללימודים אינה מחייבת נוכחות מלבד בקרב תלמידי כיתות י"א-י"ב בהכנתם לבחינות הבגרות. 

התנגדות נוספת נרשמה בקרב ראשי ערים אשר רבים מהם ביקרו את החלטת הממשלה ואת "אי הסדר בהנחיותיה". מספר ראשי עיריות הודיעו כי לא יפתחו את הלימודים בתחומם, ביניהן – תל אביב (מלבד לחינוך המיוחד), בני ברק, רמת גן, באר שבע וכרמיאל. ראשי עיריות ורשויות אחרים הודיעו כי ישתפו פעולה עם החלטת הממשלה ויפעלו כמתוכנן החל ממחר.

המוסדרות בהם חוזרים ללימודים באופן הדרגתי החל ממחר:

כיתות א'-ג' בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי.
כיתות י"א-י"ב בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי.
תלמידי החינוך המיוחד יחזרו באופן מלא.
החינוך החרדי ישיב רק תלמידי כיתות ז'-י"א.

ישובו בהמשך:

גני ילדים 3-6 ישובו לפעילות בתאריך 10 במאי.
כיתות ד'-י' - יגובש מתווה לחזרה ללימודים במהלך חודש מאי ולא יאוחר מהראשון ביוני.