ועדת הבריאות הארצית, וועדת המעקב לענייני חינוך והתאחדות וועדי ההורים בחברה הערבית ונציגים של וועד ראשי הרשויות הערביות השתתפו היום (חמישי) בישיבה משותפת, במהלכה גובשה המלצה לחזרת הלימודים בחברה הערבית החל מיום ראשון הקרוב. חזרתם ללימודים תתבצע בהתאם להנחיות משרד החינוך להכנת בתי הספר לקליטת התלמידים. כאמור, ההמלצה התקבלה על בסיס המלצות וועדת הבריאות בחברה הערבית.

התלמידים בחברה הערבית ישובי לספסל הלימודים שבוע לאחר חזרת בתי הספר בשאר הארץ, זאת זאת בשל גלי התפרצות נגיף הקורונה בחברה הערבית שהגיעו מאוחר יותר, לצד הקושי בהיערכות המוסדות לקליטת התלמידים בהתאם להנחיות משרד הבריאות. החזרה מתבצעת ברקע קשיים כלכליים, ושביתה ברשויות המקומיות במגזר הערבי. 

וועד ראשי הרשויות הערביות קיבל את ההמלצה, ובישיבה הוחלט להתיר לעובדי רשויות וצוותי בתי הספר לשוב לעבודה על אף השביתה על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.