79.6 אלף בני אדם קיבלו תארים אקדמיים מהמוסדות להשכלה גבוהה בישראל בשנת הלימודים 2019-2018, כך מסרה היום (חמישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפרסמה נתונים על ההשכלה הגבוהה. מהנתונים עולה כי 39.9 אלף מתוכם קיבלו את התארים מהאוניברסיטאות, 28.9 אלף מהמכללות האקדמיות ו-10.9 אלף מהמכללות האקדמיות לחינוך.

מספר מקבלי התואר הראשון מהאוניברסיטאות (21.8 אלף) היה זהה לזה שבתחילת העשור (2010-2009), וזאת למרות שבמהלך העשור האחרון נוספה אוניברסיטת אריאל, בה קיבלו אשתקד 2,500 סטודנטים תארים אקדמיים.

בלמ"ס ציינו עוד, כי מספר מקבלי תואר ראשון הן באוניברסיטאות והן במכללות האקדמיות לחינוך נמצא במגמת ירידה – 4% ו-4.4% בהתאמה. וזאת, לעומת עלייה של 5.5% במכללות האקדמיות.

אשתקד חלה לראשונה ירידה במספר מקבלי תואר שני מהמכללות האקדמיות (4.7%), לעומת עלייה מתונה במספרם של מקבלי תואר שני מהאוניברסיטאות (1.9%) ועלייה ניכרת במכללות האקדמיות לחינוך (14.8%).

מפילוח הנתונים עולה עוד, כי החרדים היוו 4.7% מכלל מקבלי התארים. הסיכוי של נשים יוצאות אתיופיה לקבל תואר ראשון (32.4%) היה פי-2.8 מזה של גברים יוצאי אתיופיה (11.5%) והסיכוי של נשים ערביות היה פי-2.5 לעומת גברים ערבים – 31.1% ו-12.3% בהתאמה. בכלל האוכלוסייה הסיכוי של נשים לקבל תואר ראשון עמד אשתקד על 50.7%, לעומת 31.8% בלבד בקרב הגברים. בלמ"ס ציינו עוד, שבתוך קרוב ל-30 שנים (1990-1989) מספר של מקבלי התארים גדל פי 5.2, בשיעור של כ-6% בממוצע לשנה.