דו"ח רשמי של משרד החינוך מפרסם את נתוני התחלואה בקורונה בקרב תלמידי הגנים ובתי הספר. הנתון המשמעותי ביותר העולה מהדו"ח הוא שיעור התחלואה בקרב התלמידים מהמגזר החרדי: בעוד שיעורם בקרב כלל תלמידי מערכת החינוך עומד על פחות מ-20%, עומד שיעורם בקרב חולי הקורונה במערכת החינוך על יותר מ-50%.

צעירים רוקדים במסיבה בזמן הקורונה

הדו"ח מחלק את תלמידי מערכת החינוך לשמונה מחוזות, לרבות מערכת החינוך החרדית וההתיישבותית. מחוזות אלו מצטרפים למחוז צפון, חיפה, מרכז, ירושלים, דרום ותל אביב. בכל המחוזות, למעט החרדי, עומד שיעור התלמידים הנדבקים בקורונה על כ-5% פחות בממוצע משיעורם של מחוזות אלה במספר התלמידים הכללי. לדוגמה, חלקם היחסי של תלמידי מחוז הצפון בקרב תלמידי ישראל עומד על כ-14%, ואילו אחוז התלמידים החולים במחוז זה עומד על כ-9%.

דו"ח פירוט התחלואה בקורונה במערכת החינוך by maariv on Scribd

נתון מעניין נוסף העולה מהדו"ח שפרסם משרד החינוך הוא בכל שמונת המחוזות, למעט החרדי, תלמידי כיתות י'-י"ב (המהווים את שכבת הגיל הבוגרת ביותר במערכת החינוך) מהווים את הקבוצה בה נדבקו בשיעור הנמוך ביותר ביחס לשאר קבוצות הגיל. במחוז החרדי נראה כי שכבה זו היא דווקא בעלת שיעורי ההידבקות הגבוהים ביותר. 

1,348 עובדים במערכת החינוך נדבקו בקורונה. מדובר במעט פחות מ-10% מסך התלמידים שנדבקו בנגיף.