משרד החינוך פרסם היום (שישי) את המתווה המעודכן לגבי גני הילדים, כיתות א-ו' וכיתות יא'-יב' באזורים ירוקים, צהובים וכתומים מוחרגים, החל מיום ראשון הקרוב, ה-21 בפברואר, עם חזרתם של כיתות ה'-ו' וכיתות יא'-יב' ללמידה במסגרות באזורים אלו. כניסתו של המתווה לתוקף מותנית באישור התקנות.

להלן העדכונים:

יציאה לטיולים: בנוסף להיתר לערוך סיורים רגליים בשטח פתוח סמוך למוסד החינוכי במסגרת הקבוצה הקבועה, ניתן לצאת גם לטיולים חד יומיים בשטחים פתוחים, ללא לינה, במסגרת הקבוצות הקבועות וצוותי ההוראה הקבועים, ובליווי מאבטח, מדריך טיולים ומלווה רפואי. 

פעילות הכנה לצה"ל: ניתן לערוך פעילות הכנה לשירות בצה"ל במסגרת טיול חד יומי בשטח, ללא לינה, הכוללת הכרות עם יחידות צה"ל ומפגש עם נציגי צה"ל, תוך הקפדה על שמירת מרחק עטית מסכה לאורך כל המפגש.

הרחבת הקפסולות: על פי המתווה תתאפשר הגדלת מספר התלמידים בקבוצה מעבר ל-20 תלמידים במקרים חריגים. זאת, כל עוד מספרן הכולל של הקבוצות המוגדלות לא יכלול יותר מ-10% מהכיתות הקיימות טרם ההחלטה על הגדלה". חריגה בגודל הקבוצה עד 22 תלמידים תאושר על ידי מנכ"ל משרד החינוך וחריגה ל-22 עד 24 תלמידים תאושר על ידי שר החינוך יואב גלנט.

שר החינוך יואב גלנט על פתיחת מערכת החינוך. צילום: ועידת בשבע 2030 - מתחם 'דיזיין סיטי' במישור אדומים

עיקרי מתווה החזרה ללימודים:

ברשויות ירוקות, צהובות וכתומות שבהן שיעור המתחסנים גבוה גני הילדים יפעלו שישה ימים בשבוע והצהרונים יפעלו חמישה ימים בשבוע. הצהרונים יכללו קבוצות משלוש כיתות בלבד, כל עוד מספר התלמידים לא יעלה על 28.

כיתות א'-ב': למידה בכיתות מלאות במשך חמישה ימים, למשך חמש שעות ביום. גם הצהרונים יפעלו חמישה ימים בשבוע. 

כיתות ג'-ד': למידה בקפסולות של עד 20 תלמידים במשך חמישה ימים בשבוע, חמש שעות ביום. מורה יוכל לעבור בין ארבע קבוצות לכל היותר.

כיתות ה'-ו':  קפסולות של עד 20 תלמידים, לפחות שלושה ימים בשבוע. מורה יוכל לעבור בין ארבע קבוצות לכל היותר.

ז'-י':  למידה מרחוק במשך כל השבוע.

כיתות י"א-י"ב: למידה בקבוצות קבועות של עד 20 תלמידים בקבוצה, לפחות יומיים בשבוע. מורה יוכל לעבור בין ארבע קבוצות לכל היותר.